Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - Tasavvuf
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Tasavvuf Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1994 yılında kurulmuştur. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tasavvuf Bilim Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Diploması. Akademik Personel ve Yükseköğretim Lisansüstü Giriş sınavı (A-LES)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Program Profili
Ders programı Tasavvufun dallarıyla ilgili çeşitli derslerden (Farsça Tasavvuf Metinleri, Tasavvuf Terimleri, Klasik Tasavvuf Metinleri, Tasavvufta Varlık Mertebeleri, Osmanlı Tasavvuf Metinleri) oluşur. Her öğrenci tasavvuf alanında tez yapmak zorundadır. Dersler İlahiyat Tasavvuf Bölümü öğretim üyelerince verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilirler. Çeşitli devlet dairelerinde Türkiye'nin manevî kültürü ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Din Bilimleri ve Din Felsefesi, Türk Dili ve Edebiyatıdır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgli öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Necdet TOSUN Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü Üsküdar-İstanbul Tel: 00 90 0216 651 43 75 / 1237 e-mail: ntosun@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Alanla ilgili belli başlı yazılı ve görsel malzemeler (sözlük, elkitabı, ansiklopedi, tezler, slaytlar, İslâmî ilimlere özel bilgisayar programları, Arapça ve Farsça eğitim setleri, Osmanlı döneminde neşredilmiş matbu metinler)
Program Çıktıları ^
1 Tasavvuf tarihi hakkında genel bilgiler edinir
2 Tasavvufun temel kavramlarını kavrar
3 Tasavvuf düşüncesinin bilim, edebiyat, müzik ve sanat üzerindeki etkilerini tartışır
4 Tasavvuf düşüncesi hakkında temel bilgileri edinir
5 Tasavvuf düşüncesinin temel şahsiyetlerini öğrenir
6 Tasavvuf metodolojisinin temel meselelerini kavrar
7 Çağdaş tasavvufi hareketler hakkında genel bilgiler edinir
8 İslam düşüncesi ve tasavvuf klasikleri hakkında genel bilgiler edinir
9 Tasavvuf literatürünün tarihi gelişimini anahatlarıyla kavrar
10 Fars Edebiyatı eserlerini inceler ve etkin bir şekilde kullanır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TSVF700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 TSVF-S Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 3
3 TSVF-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4 Seçmeli 8 0 24
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TSVF-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9 Seçmeli 10 0 30
Toplam 10 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^