Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu olmak ve Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Program Profili
Ders programı, Kıraat ilminin çeşitli konularını içeren derslerden oluşur (Kıraat İlminin Temel Kaynakları, Kıraat Kavramları, Mütevatir Kıraatler ve Usulleri gibi). Öğrenci ders dönemini tamamlayarak Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar. Ayrıca bir öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için tüm derslerden not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Nihat Temel, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Kampüsü, Mahir İz Cad. No: 2 Üsküdar İstanbul. Ofis: Ahmet Yesevi binası 2. kat. Ofis Tel No: 0216 651 4375 e-mail: profnihattemel@hotmail.com
Bölüm Olanakları
İki yüz binin üzerinde kitap ve süreli yayını bünyesinde bulunduran İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KOK-S1..5 Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 10 0 25
Toplam 10 0 25
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KOK700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 KOK-S6..11 Seçimlik Ders - 6..11 Seçmeli 12 0 30
Toplam 12 2 35
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KOK-S1..5 Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KOK701 Kıraat İlmi ve Tarihi Zorunlu 2 0 5
2 KOK702 Mütevatir Kıraatler Ve Usulleri Zorunlu 2 0 5
3 KOK703 Kıraat İlminin Temel Kaynakları Zorunlu 2 0 5
4 KOK704 Mushaf İmlası (Resmü'l-Mushaf) Zorunlu 2 0 5
5 KOK705 Nüzul Dönemi Kur'an Tarihi Zorunlu 2 0 5
6 KOK706 Kur'an Kıraatında Vakf ve İbtida Zorunlu 2 0 5
7 KOK707 Kıraat Metinlerine Giriş Zorunlu 2 0 5
8 KOK708 Kıraat Metinleri Zorunlu 2 0 5
9 KOK709 Kıraat Kavramları Zorunlu 2 0 5
10 KOK710 Oryantalistik Kur'an Araştırmaları ve Kıraat Zorunlu 2 0 5
11 KOK711 Tecvid İlmi ve Kavramları Zorunlu 2 0 5
12 KOK712 Kıraat Farklılıklarının İslam Düşünce Geleneğine Etkileri Zorunlu 2 0 5
13 KOK713 Hafs Rivayeti Zorunlu 2 0 5
14 KOK714 Nüzul Sonrası Dönem Kur'an Tarihi Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > KOK-S6..11 Seçimlik Ders - 6..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KOK701 Kıraat İlmi ve Tarihi Zorunlu 2 0 5
2 KOK702 Mütevatir Kıraatler Ve Usulleri Zorunlu 2 0 5
3 KOK703 Kıraat İlminin Temel Kaynakları Zorunlu 2 0 5
4 KOK704 Mushaf İmlası (Resmü'l-Mushaf) Zorunlu 2 0 5
5 KOK705 Nüzul Dönemi Kur'an Tarihi Zorunlu 2 0 5
6 KOK706 Kur'an Kıraatında Vakf ve İbtida Zorunlu 2 0 5
7 KOK707 Kıraat Metinlerine Giriş Zorunlu 2 0 5
8 KOK708 Kıraat Metinleri Zorunlu 2 0 5
9 KOK709 Kıraat Kavramları Zorunlu 2 0 5
10 KOK710 Oryantalistik Kur'an Araştırmaları ve Kıraat Zorunlu 2 0 5
11 KOK711 Tecvid İlmi ve Kavramları Zorunlu 2 0 5
12 KOK712 Kıraat Farklılıklarının İslam Düşünce Geleneğine Etkileri Zorunlu 2 0 5
13 KOK713 Hafs Rivayeti Zorunlu 2 0 5
14 KOK714 Nüzul Sonrası Dönem Kur'an Tarihi Zorunlu 2 0 5

^