Yüksek Lisans Programları
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Program Çıktıları ^
1 Din kültürünün temel kaynaklarını tanıma ve kullanabilme
2 Dinin temel kaynaklarını eğitim açısından inceleme becerisi
3 İlk öğretim düzeyinde inanç ve ahlak gelişimi alanında çalışabilmek ve uzmanlaşabilmek
4 Millî, manevi değerleri tanıyabilme ve aktarabilme
5 Öğretim-eğitim hizmetlerinde öğretici ve yol gösterici olmak
6 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
7 Din kültürü öğretmenliğinin problemlerini tanıyabilme ve çözüm üretebilme becerisi
8 Dinî ve manevî duygunun niteliklerini tanıyabilme ve empati geliştirebilme
9 Toplumların kültürünü, tarihini,sosyal yapısını ve eğitim sistemlerini mukayeseli olarak tanımak
10 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 DKA-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 6
3 DKA-Z1..5 Zorunlu Ders - 1..5 Seçmeli 10 0 20
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 6
2 DKA-Z6..11 Zorunlu Ders - 6..11 Seçmeli 12 0 24
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^