Yüksek Lisans Programları
İslam Tarihi ve Sanatları - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları - İslam Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Öğrenme yeteneği
2 Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgiler
3 Sosyal Bilimlerde araştırma metotları, bibliyografya, fişleme, yazma ve tez hazırlama usulleri
4 Kendi yeterliliklerinin farkında olmak
5 Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
6 Disiplinler arası bilim dalları ile irtibatlandırma becerisi
7 Temel kaynakları yorumlama becerileri
8 Temel kaynakları okuma becerileri
9 Matbu, yazma ve arşiv vesikalarını okuma, anlama ve değerlendirme becerileri
10 Kaynak ve araştırmalardan hareketle kendi görüşlerini savunabilme becerileri
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ITS700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 ITS-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
3 ITS-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4 Seçmeli 8 0 24
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ITS-S2-YL Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 5
2 ITS-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9 Seçmeli 10 0 25
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^