Yüksek Lisans Programları
İslam Tarihi ve Sanatları - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları - Türk-İslam Edebiyatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Sosyal bilimlerde araştırma metodları
2 Türk musikisinin tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
3 İlk dönem Türk İslam Edebiyatı Kaynakları
4 Türk edebiyatında kullanılan şekil,tür ve vezin kavramları
5 Türk musikisinde zirve kabul edilen Osmanlı musikisinin incelenmesi ve dini müzik formasyonu
6 Türk edebiyatının tarihi ve kronolojik evrelerinin incelenmesi
7 Türklerin İslamlaşma Sürecinde Edebiyatta Yaşanılan Akımlar
8 İslam edebiyatı ve Türk Devletlerinde Sanatsal Kuruluşlar
9 İslam felsefesinden önemli olan metinler
10 Farsça dil bilgisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^