Yüksek Lisans Programları
Felsefe ve Din Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Eğitimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1985.
Kazanılan Derece
Lisasns üstü uzmanlık.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans eğitimi almış olmak, ALES (%50), lisans transkripsiyonu (%20), bilim imtihanı (%30).
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ALES (%50), Transkripsiyon (%20), Bilim Sınavı (%30).
Program Profili
Öğrencilere Din Eğitimi açısından donanım sağlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Örgün ve Yaygın Eğitim alanında istahdam edilmektedirler (öğretmen, vaiz gibi).
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yabancı dil başarısı akabinde benzer bir sınav neticesinde başarılı olanlar doktora programına devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Devam zorunludur. Yazılı (kompozisyon) sınavlar yapılmaktadır. Vize sınavları ödev şeklinde de olabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerden başarılı olanların tez hazırlayarak savunmayı başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI Adres: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cd. No:2 Bağlarbaşı/Üsküdar Cep Tel No: 05322241823 e-posta: banu.gurer@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
İlahiyat fakültesinin anabilim dallarına sağladığı imkanlar yeterlidir.
Program Çıktıları ^
1 Din Eğitimi alanının temel kaynaklarını tanıma.
2 Dinin temel kaynaklarının din eğitimi açısından inceleme becerisini elde etme.
3 Dini ve milli değerleri tanıyabilme ve aktarabilme becerisini kazanma.
4 Din Eğitimi alanında bilimsel çalışma yapabilme becerisi kazanma.
5 Din Eğitimi alanına yönelik eğitim - öğretim faaliyetlerine dair yeteneklerini kullanarak geliştirme.
6 Din Eğitimi alanının problemlerini tanıyabilme ve çözüm üretebilme becerisi kazanma.
7 Din Eğitimi alanıyla ilgili bilgiyi kullanabilme, sözlü ve yazılı ifade edebilme becerisi kazanma.
8 Din Eğitimi alanında faydalı olabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi elde etme.
9 Din Eğitimi alanında farklı toplumlarda gerçekleştirilen uygulamaları mukayeseli olarak anlayabilme ve değerlendirebilme becerisini elde etme.
10 Din Eğitimi açısından dinin toplum ve kültür hayatındaki yerini anlayabilme becerisini kazanma.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FDB-S1 Seçimlik Ders 1 Seçmeli 2 0 2
2 FDB-Z1..7 Zorunlu Ders - 1..7 Seçmeli 14 0 28
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FDB700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 FDB-S2 Seçimlik Ders-2 Seçmeli 2 0 3
3 FDB-Z8..13 Zorunlu Ders - 8..13 Seçmeli 12 0 24
Toplam 14 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^