Yüksek Lisans Programları
Felsefe ve Din Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Psikolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2002
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ALES sınavı ve mülakat
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
dört yıllık fakülte mezunu olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
lisans eğitimi almış olmak
Program Profili
bir yıl ders dönemi, bir yıl tez yazma dönemi
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dini Danışmanlık, din hizmetleri, aile irşat büroları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği not düzeyinin tutturulması halinde doktora eğitimine geçilebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
yazılı sınav, seminer ve ödev hazırlama
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği mezuniyet koşulları ile aynı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. ALi Köse, Anabilim dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mahir İz Cd. No. 2 bağlarbaşı Üsküdar İstanbul
Bölüm Olanakları
kütüphane, kaynak kitap, elktronik kütüphaneler
Program Çıktıları ^
1 Dini psikolojik yönleriyle kavrama
2 Dinin bireysel ve sosyal hayattaki işlevlerini kavrama
3 Din eğitimi ve öğretimi açısından din psikolojisinin önemini kavratmak
4 Dini tecrübenin çeşitli görünümleri ve mistik tecrübe arasındaki ilişkiyi yorumlama yeteneği
5 Dindarlığın gelişim dönemlerine göre değişimini yorumlayabilme yeteneği
6 Dinin bireysel ve sosyal hayattaki işlevlerini kavrama
7 Din eğitimi ve öğretimi açısından din psikolojisinin önemini kavratmak
8 Dindarlığın popüler görünümlerini kavrama ve yorumlayabilme yeteneği
9 Din psikolojisinde saha araştırması yapabilme yeteneği kazandırma
10 Din piskolojisindeki yeni ekoller hakkında bilgi edinme
11 Dindarlığın gelişim dönemlerine göre nasıl farklılık gösterdiğini kavrama
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^