Yüksek Lisans Programları
Felsefe ve Din Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1990
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ALES sınavı ve mülakat
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
dört yıllık fakülte mezunu olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
lisans eğitimi almış olmak
Program Profili
bir yıl ders dönemi, bir yıl tez yazma dönemi
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dini Danışmanlık, din hizmetleri, aile irşat büroları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği not düzeyinin tutturulması halinde doktora eğitimine geçilebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
yazılı sınav, seminer ve ödev hazırlama
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği mezuniyet koşulları ile aynı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Zeki Arslantürk, Anabilim dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mahir İz Cd. No. 2 bağlarbaşı Üsküdar İstanbul
Bölüm Olanakları
Kütüphane
Program Çıktıları ^
1 Batı ve İslam dünyasında din sosyolojisi ile ilgili hazırlık çalışmalarına hakim olurlar.
2 Din sosyolojisinin sistematik ve bağımsız bir ilmi disiplin olarak doğuşu ve gelişimini bilirler.
3 Pozitivist felsefe ve evrimci din kuramlarının önde gelen temsilcilerini tanırlar.
4 Klasik sosyologların (E. Durkheim, K. Marx, M. Weber vs.) din sosyolojisi ile ilgili görüş ve teorilerini bilirler.
5 XX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra din sosyolojisi alanındaki gelişmeler.
6 Dine ilişkin tarihsel, psikolojik, sosyolojik, fenomenolojik ve yapısal yaklaşımları anlama
7 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma.
8 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi.
9 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği.
10 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^