Yüksek Lisans Programları
Felsefe ve Din Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Felsefe ve Din Bilimleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ali DURUSOY Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilimdalı Başkanı M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı Dekanlık Binası No: 21 Tel : 0216 651 43 75 (PBX)-310 dahili. Faks : 0216 651 43 83 durusoyali@hotmail.com
Program Çıktıları ^
1 Mantığın bilimler arasındaki yerini ve klasik mantığın genel özelliklerini anlar.
2 Dinî fenomenleri fenomenolojik yöntemle analiz eder.
3 Dinlerde ortak olarak gözlemlenen veya ibadet maksadıyla yerine getirilen dini fenomenleri tanıyarak mahiyet ve tezahürlerini açıklar.
4 Dinler tarihinin ana temaları ve metodolojisini genel olarak kavrar.
5 İslam-Hıristiyan münasebetlerinin tarihsel gelişimini, kutsal metinler ve teolojik metinler çerçevesinde analiz eder.
6 Günümüz dünya dinleri hakkında bilgi edinir.
7 Aristo ve Platon felsefelerini filozofların metinleri ışığında karşılaştırır.
8 Doğu Düşünceleri hakkında bilgi sahibi olur.
9 Aydınlanma felsefesininin temel özelliklerini niteler.
10 Çağdaş Türk Düşüncesinin problemlerini tarihi ve felsefi bir perspektifle kritik eder.
11 Din felsefesinin başlıca konularından olan dinî dil tasavvurunu ilgili literatür ışığında kavrar.
12 Dinî çoğulculuk tartışmaları ve çoğulcu yaklaşımı benimseyen filozof ve düşünürlerin yaklaşımlarını değerlendirir.
13 Tez, kitap, makale ve ansiklopedi maddesi gibi araştırmalarda ihtiyaç duyulan yöntem ve teknik becerileri elde eder.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FDB700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 FDB-S1..5 Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 10 0 25
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FDB-S6..11 Seçimlik Ders - 6..11 Seçmeli 12 0 30
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^