Yüksek Lisans Programları
Felsefe ve Din Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - İslam Felsefesi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Herhangi bir lisans programını bitirmiş olan adaylar, Ales puanları %50, transkript notları %20, mesleki bilgi değerlendirme sınavı %15 ve mülakat puanları %15 oranında hesaplanarak kontenjan uyarınca sıralamaya tabi tutulur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YÖK'e bağlı yahut YÖK'ün denk saydığı lisans programlarından başarıyla mezun olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mesleki bilgi alanında tarihsel bilgi, klasik kaynaklar ve modern araştırmalar hakkında yeterli birikime sahip olmak.
Program Profili
Programın iki yıllık normal süresi içerisinde birinci yıl ders dönemi, ikinci yıl da tez dönemidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program temel olarak akademisyen yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarıyla bitirenler doktora programına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmede esas olan vize ve final sınavlarıdır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün mezuniyet koşullarıyla aynıdır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ali DURUSOY Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilimdalı Başkanı M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. Nr. 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı Dekanlık Binası No: 21 Tel : 0216 651 43 75 (PBX)-310 dahili. Faks : 0216 651 43 83 durusoyali@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri fakülte kütüphanesi ile İsam kütüphanesine erişme ve bölüm hocalarından aktif biçimde yararlanma olanaklarına sahiptir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrenim Alanıyla İlgili Temel Bilgileri Edinir
2 Yan Alanlarla İlgili Yeterli Bilgi Sahibi Olur
3 Disiplinler Arası Çalışma Perspektifi Geliştirir
4 Klasik ve Modern Arasında Yorum Becerisi Kazanır
5 Bilimsel Araştırma Yöntem Bilgisi Kazanır
6 Bilimsel Araştırma Metinleri Üretme Becerisi Kazanır
7 Modern Kaynaklar Bibliyografya Bilgisi ve Başvurma Becerisi Edinir
8 Klasik Kaynaklar Bibliyografya Bilgisi ve Başvurma Becerisi Edinir
9 Klasik Kaynakları Orijinal Dilinden Okuyup Anlar
10 Klasik Kaynakların Çağdaş Yorumunu ve Eleştirisini Yapabilir
11 Genel Felsefe Terminolojisine Hakim Olur
12 Anadilde Yazılı ve Sözlü Sunum Yapma Yeteneği Edinir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^