Yüksek Lisans Programları
Gazetecilik - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik - Genel Gazetecilik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bu program, gazeteciliğin özünü ve hedefini, tarihsel olarak yaşadığı değişimi bilimsel olarak açıklamaya çalışır. Siyasi, iktisadi, toplumsal, kültürel, teknolojik gelişmelerin gazetecilik üzerindeki etkisini inceler. Gazetecilikteki farklı ekol, gelenek ve anlayışları tahlil eder.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "UZMAN" ünvanını kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Program mülakat ile öğrenci kabul etmektedir. Öğrenci kabulünde uygulanan puanlama dağılımı %20 Transkript Notu, %50 ALES Notu, %15 Bilimsel Hazırlık Sınavı Notu, %15 Mülakat Notu şeklindedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Program 1 Mart 2004 tarih ve 25389 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Marmara Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan şartlar çerçevesinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. Yatay geçiş süreci tamamlanan öğrencilerin intibak işlemleri aynı yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programdan mezun olabilmek için derslerin başarıyla tamamlanması ve bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezinden başarılı olması şarttır.
Program Profili
Bu program, gazetecilik mesleğinin önemini, kamuoyu oluşturmadaki işlevini bilen, meslek etiğine inanan, mesleğin gerektirdiği donanıma sahip, Türkiye'nin yanı sıra dünyayı da yakından izleyen, konulara geniş bir başık açısıyla yaklaşan, alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar, medyanın tüm alanlarında ve her düzeyde çalışabilir, akademik kariyer yapabilir, kamuda ve özel sektörde basın danışmanı, basın sözcüsü olarak istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olanlar, akademik kariyerin devamında Genel Gazetecilik Doktora programını tercih edebilirler. Doktora programına başvurabilmek için ALES'ten 65 puan ve üzeri, ÜDS'den 60 puan ve üzeri not almak gerekir. Bu aşamanın tamamlanmasından sonra öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan puan dağılımı şu şekildedir: ALES % 50, Transkript % 20, Mülakat % 30.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimin ders aşamasındaki değerlendirmede bir yarıyıl içi sınav notu, bir de yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınır. Yarıyıl içi sınav notu kapsamında bir adet yarıyıl içi sınavı yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun % 40'ı ve yarıyıl sonu sınavının % 60'ı şeklindedir. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde savunarak, jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 2,50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans tezini jüri önünde savunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Emre Bağce, +90 (212) 233 04 47, emrebagce@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen program dersleri, fakülte bünyesinde yer alan iki adet bilgisayar laboratuvarı, telvizyon ve radyo stüdyoları ve medya merkezi tarafından desteklenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Gazeteciliğin temel özellikleri, günümüz gazeteciliğinin sınırları, zorlukları ve sorunları hakkında bilgi sahbi olur.
2 Gazeteciliğin Türkiye'deki ve dünyadaki durumu hakkında fikir sahibi olur.
3 Gazeteciliğin tarihsel evrelerini, meslek olarak geçirdiği evrimi öğrenir.
4 Küresel gelişmelerle gazetecilik arasında ilişki kurabilir.
5 Gazetecilikle toplumsal yapı arasındaki yakın ilişki hakkında bilgi edinir.
6 Haberi, haberin nasıl yapıldığını, önceliklerini, hedefini, yayın aşamasını ve sonrasını değerlendirebilir.
7 Farklı medya platformlarında haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilir.
8 Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebiir, haber metni yapılarını geliştirebilir.
9 Farklı haber mecralarındaki özellikleri öğrenebilir.
10 Haberin siyasi ve iktisadi boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^