Yüksek Lisans Programları
Gazetecilik - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik - Genel Gazetecilik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Basın işletmeciliğinde temel özellikleri ve günümüzdeki basın işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi sahbi olur.
2 Dergi yayıncılığında Türkiye'deki ve Dünya'daki durumlar
3 Sanal dünyamızdaki enformasyon filtresine dair görüş ve yorumlama yeteneğine sahip olur.
4 Küreselleşme va basın arasında ilişki kurabilir.
5 Gazetecilik açısından ve sosyolojik perspektiften haberler hakkında bir kavrayış geliştirebilecekler,
6 Haber yapım ortamını ve özelliklerini tartışabilecekler, haber toplama ve yayınlamanın pratik ve özelliklerini değerlendirebilecekler,
7 Farklı medya platformlarında haber yapımı için ihtiyaç duyulan vasıfları geliştirebilecekler
8 Kendi haber yazma tekniklerini ilerletebilecek ve haber metni yapılarını geliştirebileceklerdir,
9 Farklı haber medyası biçimlerinin özelliklerini uygulayabilecekler,
10 Haber yapımı için olası tekniklerin çeşitliliği içinde dikkate alınan seçimler yapabilecekler ve belirli stratejilerin etkilerini eleştirel olarak değerlendirebilecekler.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^