Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik - Çağdaş Yayıncılık ve Yayıncılık Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZTC-S1..5-TYL Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT7100 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 GZT-S6..9-TYL Seçimlik Ders - 6..9 Seçmeli 12 0 24
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > GZTC-S1..5-TYL Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT7101 Tasarım ve Yayıncılık Zorunlu 3 0 6
2 GZT7102 Yayıncılıkta Yeni Eğilimler Zorunlu 3 0 6
3 GZT7103 Editörlük Teorileri Zorunlu 3 0 6
4 GZT7104 Yayın Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 6
5 GZT7105 Elektronik Yayıncılık Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
6 GZT7106 Telif Hakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
7 GZT7107 Türkiye'de Yayıncılık Sektörünün Yapısı ve Aktörleri Zorunlu 3 0 6
8 GZT7108 Dergi Yayıncılığı Zorunlu 3 0 6
9 GZT7109 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Zorunlu 3 0 6
10 GZT7110 Yayınevi İşletmeciliği Zorunlu 3 0 6
11 GZT7111 Yayıncılıkta Reklam, Yönetim ve Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 6
12 GZT7112 Sektörel Yayıncılık Zorunlu 3 0 6
13 GZT7113 Görsel Kimlik ve Tipografi Zorunlu 3 0 6
14 GZT7114 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi ve Ölçümleme Teknikleri Zorunlu 3 0 6
15 GZT7115 Bilgi ve Belge Yönetimi Zorunlu 3 0 6
16 GZT7116 Çocuk Yayıncılığı Zorunlu 3 0 6
17 GZT7117 Yayıncılık ve Dil Sorunları Zorunlu 3 0 6
18 GZT7118 Yayıncılıkta Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 6
19 GZT7119 Uluslararası Yayıncılık Yönetimi Zorunlu 3 0 6
20 GZT7120 Sosyal Medyada Yayın Pazarlaması Zorunlu 3 0 6
21 GZT7121 Yönetim ve Medyanın Dönüşümü Zorunlu 3 0 6
22 GZT7122 Yayıncılık Tarihi ve Kültürü Zorunlu 3 0 6
23 GZT7123 Medya ve Yayıncılığın Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
24 GZT7124 Medya ve Yayıncılıkta Küresel Dönüşümler Zorunlu 3 0 6
25 GZT7125 Türkiye'de Yayıncılığın Gelişimi Zorunlu 3 0 6
26 GZT7126 Yayıncılık Politikalarının Değişim ve Dönüşümü Zorunlu 3 0 6
27 GZT7127 Editörlük Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
28 GZT7128 Avrupa Birliği Medya ve Yayıncılık Politikaları Zorunlu 3 0 6
29 GZT7130 Kitap Yayıncılığı Zorunlu 3 0 6
30 GZT7132 Fotoğraf Teknikleri ve Yayıncılıktaki Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
31 GZT7134 Yayıncılıkta İllüstrasyon Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > GZT-S6..9-TYL Seçimlik Ders - 6..9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GZT7101 Tasarım ve Yayıncılık Zorunlu 3 0 6
2 GZT7102 Yayıncılıkta Yeni Eğilimler Zorunlu 3 0 6
3 GZT7103 Editörlük Teorileri Zorunlu 3 0 6
4 GZT7104 Yayın Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 6
5 GZT7105 Elektronik Yayıncılık Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
6 GZT7106 Telif Hakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
7 GZT7107 Türkiye'de Yayıncılık Sektörünün Yapısı ve Aktörleri Zorunlu 3 0 6
8 GZT7108 Dergi Yayıncılığı Zorunlu 3 0 6
9 GZT7109 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Zorunlu 3 0 6
10 GZT7110 Yayınevi İşletmeciliği Zorunlu 3 0 6
11 GZT7111 Yayıncılıkta Reklam, Yönetim ve Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 6
12 GZT7112 Sektörel Yayıncılık Zorunlu 3 0 6
13 GZT7113 Görsel Kimlik ve Tipografi Zorunlu 3 0 6
14 GZT7114 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi ve Ölçümleme Teknikleri Zorunlu 3 0 6
15 GZT7115 Bilgi ve Belge Yönetimi Zorunlu 3 0 6
16 GZT7116 Çocuk Yayıncılığı Zorunlu 3 0 6
17 GZT7117 Yayıncılık ve Dil Sorunları Zorunlu 3 0 6
18 GZT7118 Yayıncılıkta Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 6
19 GZT7119 Uluslararası Yayıncılık Yönetimi Zorunlu 3 0 6
20 GZT7120 Sosyal Medyada Yayın Pazarlaması Zorunlu 3 0 6
21 GZT7121 Yönetim ve Medyanın Dönüşümü Zorunlu 3 0 6
22 GZT7122 Yayıncılık Tarihi ve Kültürü Zorunlu 3 0 6
23 GZT7123 Medya ve Yayıncılığın Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 6
24 GZT7124 Medya ve Yayıncılıkta Küresel Dönüşümler Zorunlu 3 0 6
25 GZT7125 Türkiye'de Yayıncılığın Gelişimi Zorunlu 3 0 6
26 GZT7126 Yayıncılık Politikalarının Değişim ve Dönüşümü Zorunlu 3 0 6
27 GZT7127 Editörlük Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
28 GZT7128 Avrupa Birliği Medya ve Yayıncılık Politikaları Zorunlu 3 0 6
29 GZT7130 Kitap Yayıncılığı Zorunlu 3 0 6
30 GZT7132 Fotoğraf Teknikleri ve Yayıncılıktaki Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
31 GZT7134 Yayıncılıkta İllüstrasyon Zorunlu 3 0 6

^