Yüksek Lisans Programları
Halkla İlişkiler - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler - Reklamcılık ve Tanıtım
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı kapsamında eğitim veren Reklamcılık ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2005 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile reklamcılık alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Reklamcılık ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bir yıl süren ders aşamasının ardından öğrencinin alanla ilgili hazırladığı dönem projesi ile tamamlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin, akademik kaynaklara ulaşabilecek, literatürden faydalanarak reklamcılık alanına ilişkin bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Reklamcılık ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık yüksek öğrenimini tamamlamış adaylar bu programa başvurabilirler. Tezsiz Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Öğrenciler her yarıyıl kayıt işlemlerini yenilemek zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.
Program Profili
Reklamcılık ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı; akademik literatüre ve reklam alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle reklamcılığa dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir. Bu programı genellikle iletişim, güzel sanatlar, işletme, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar tercih etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Reklamcılık ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı; ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlayanlar kişilere reklamcılık alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesi yanında bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin aktarılmasını içermektedir. Bu doğrultuda, program mezunlarının eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonlarda ya da reklam sektöründe sahip oldukları kuramsal bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olmaktadır. Hande Erkent; Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi ( İstanbul Modern ) Engin Akyürek; Sinema ve dizi film oyuncusu (Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?) İpek Krom; halen MÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık ve Tanıtım Doktora programına devam etmekte (akademisyen) Ebru Güzel; Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi
Üst Derece Programlarına Geçiş
Reklamcılık ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.Eğitimin ders aşamasındakii değerlendirmede bir yarıyıl içi sınav notu ve bir de yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınır. Yarıyıl içi sınav notu kapsamında bir adet yarıyıl içi sınavı yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur.Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı şeklindedir.
Mezuniyet Koşulları
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof.Dr. Yusuf Devran Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Nişantaşı Yerleşkesi, Büyükçiftlik Sokak No: 6 Nişantaşı/İSTANBUL 34365 Tel:+ 90 212 233 04 47 Faks: +90 O212 246 74 28
Bölüm Olanakları
Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı kapsamında 3 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan öğretim elemanları bulunmaktadır. Öğretim üyeleri iletişim, reklam ve halkla ilişkiler bilim dallarında uzmanlıklarını kazanmışlardır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında gerçekleştirilen program dersleri, fakülte bünyesinde yer alan iki adet bilgisayar labarotuvarı, kütüphane, televizyon ve radyo stüdyoları ve medya merkezi tarafından desteklenmektedir.
Program Çıktıları ^
1 İletişimin kültürel boyutlarını inceleyebilecek ve üzerinde akademik çalışmalar yapabilir.
2 Mesaj stratejisini kurumsal çerçevede ele alabilir
3 Reklamcılığın temeli, multimedya, internet ve mobil iletişim pazarlama ilkeleri alanında bilgiye sahip olur.
4 Reklam kampanyaları planlama ve değerlendirme aşamalarında temel yöntemler
5 Reklamcılık ve diğer pazarlama iletişimi çabalarının yorumlanma yeteneği
6 Marka, marka imajı, marka yaratmak ve marka denkliği konusunda yetenek kazanır.
7 Bütünleşik pazarlama yönetimi ve stratejik rolü
8 Dağıtım kanalları, perakendecilik ve satın alma noktasıyla ilgili strateji oluşturma
9 Bilimsel araştırmanın ve sosyal olguların özellikleri
10 Yaratıcı düşünce ve reklam yazarlığı ve ilgili süreç
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^