Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yerel Yönetimler - Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IAR-S1..6 Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IAR700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 IAR-S7..11 Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^