Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOS-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOS7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 SOS-S5-6-7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > SOS-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOS7001 Sosyal Teori Zorunlu 3 0 8
2 SOS7003 İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
3 SOS7005 Disiplinlerarası Araştırma Tasarımı ve Yöntemler Zorunlu 3 0 8
4 SOS7007 İleri Niceliksel Araştırma ve Veri Analiz Teknikleri Zorunlu 3 0 8
5 SOS7009 Niteliksel Araştırma Atölyesi Zorunlu 3 0 8
6 SOS7011 Anlatı Analizi Zorunlu 3 0 8
7 SOS7013 Şehir Çalışmalarında Teori ve Uygulama Zorunlu 3 0 8
8 SOS7015 Türkiye Üzerine Araştırmalar Zorunlu 3 0 8
9 SOS7017 Feminist Kuram ve Eleştiri Zorunlu 3 0 8
10 SOS7019 Aile Kuramları ve Türkiye'de Aile Zorunlu 3 0 8
11 SOS7021 Toplum, Kültür ve Sağlık Zorunlu 3 0 8
12 SOS7023 Türkiye'de Modernleşme Üzerine Tartışmalar Zorunlu 3 0 8
13 SOS7025 Türkiye'nin Sosyal ve Siyasi Tarihinden Kesitler: 1950-2000 Zorunlu 3 0 8
14 SOS7027 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 8
15 SOS7029 Gündelik Yaşam Sosyolojisi Zorunlu 3 0 8
16 SOS7031 Din ve Toplum Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar Zorunlu 3 0 8
17 SOS7033 Gençlik ve Popüler Kültür Zorunlu 3 0 8
18 SOS7035 Toplum, Din ve Devlet Zorunlu 3 0 8
19 SOS7037 Çalışma İlişkileri ve Toplum Zorunlu 3 0 8
20 SOS7039 Sinema ve Toplum Zorunlu 3 0 8
21 SOS7041 Toplumsal Dönüşümler ve Devrimler Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > SOS-S5-6-7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOS7002 Çağdaş Toplum ve Kültür Kuramları Zorunlu 3 0 8
2 SOS7004 Niteliksel Araştırma Atölyesi Zorunlu 3 0 8
3 SOS7006 Anlatı Analizi Zorunlu 3 0 8
4 SOS7008 Şehir Çalışmalarında Teori ve Uygulama Zorunlu 3 0 8
5 SOS7010 Türkiye Üzerine Araştırmalar Zorunlu 3 0 8
6 SOS7012 Sosyal Tarih ve Bellek Zorunlu 3 0 8
7 SOS7014 Bilgi Sosyolojisi Zorunlu 3 0 8
8 SOS7016 Kamusal Alanda Temsil ve Söylemsel Pratikler Zorunlu 3 0 8
9 SOS7018 Ortadoğu ve Türkiye'de Feminist Hareketler Zorunlu 3 0 8
10 SOS7020 Yeni Eşitsizlikler Yurttaşlık Sorunları ve Küresel Sosyal Politika Zorunlu 3 0 8
11 SOS7022 Türkiye ve Göç Zorunlu 3 0 8
12 SOS7024 Avrupa ve Avrupa Kimliği Zorunlu 3 0 8
13 SOS7026 Toplumsal ve Siyasal Hareketler Zorunlu 3 0 8
14 SOS7028 Şiddete Disiplinlerarası Yaklaşım Zorunlu 3 0 8
15 SOS7030 Kültürel Miras Politikaları Zorunlu 3 0 8
16 SOS7032 İnsan Hakları Sosyolojisi Zorunlu 3 0 8
17 SOS7034 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet Yaklaşımları Zorunlu 3 0 8
18 SOS7036 Aile ve Sosyal Politikalar Zorunlu 3 0 8
19 SOS7038 Göçmen Bedenler, Zihinler ve Kimlikler Zorunlu 3 0 8

^