Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Mezunlar, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 Mezunlar, Cumhuriyet dönemine ait siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler
6 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler.
7 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
8 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
9 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
10 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
11 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 ATA-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ATA-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA703 Laiklik ve Hukuk Devleti Zorunlu 3 0 7
2 ATA709 Atatürkçü Düşünce Sistemi Zorunlu 3 0 7
3 ATA711 Atatürk Bibliyografyası Zorunlu 3 0 7
4 ATA712 İnkılap Tarihi Bibliyografyası Zorunlu 3 0 7
5 ATA713 Türk İnkılap Tarihinin Meseleleri Zorunlu 3 0 7
6 ATA715 Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Tarihi Zorunlu 3 0 7
7 ATA716 Atatürk Döneminde Eğitim ve Kültür Hareketleri Zorunlu 3 0 7
8 ATA718 Atatürk İlkeleri, Siyasal Sistemler ve Analizi Zorunlu 3 0 7
9 ATA720 Atatürk İnkılapları ve Çağdaş Uygarlık Zorunlu 3 0 7
10 ATA721 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler Zorunlu 3 0 7
11 ATA722 Türkiye'de Demokratik Gelişmeler Zorunlu 3 0 7
12 ATA724 Laik Devlet, Din ve Vicdan Hürriyeti Zorunlu 3 0 7
13 ATA726 Türkiye'nin Stratejik Sorunları Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > ATA-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA703 Laiklik ve Hukuk Devleti Zorunlu 3 0 7
2 ATA709 Atatürkçü Düşünce Sistemi Zorunlu 3 0 7
3 ATA711 Atatürk Bibliyografyası Zorunlu 3 0 7
4 ATA712 İnkılap Tarihi Bibliyografyası Zorunlu 3 0 7
5 ATA713 Türk İnkılap Tarihinin Meseleleri Zorunlu 3 0 7
6 ATA715 Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Tarihi Zorunlu 3 0 7
7 ATA716 Atatürk Döneminde Eğitim ve Kültür Hareketleri Zorunlu 3 0 7
8 ATA718 Atatürk İlkeleri, Siyasal Sistemler ve Analizi Zorunlu 3 0 7
9 ATA720 Atatürk İnkılapları ve Çağdaş Uygarlık Zorunlu 3 0 7
10 ATA721 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler Zorunlu 3 0 7
11 ATA722 Türkiye'de Demokratik Gelişmeler Zorunlu 3 0 7
12 ATA724 Laik Devlet, Din ve Vicdan Hürriyeti Zorunlu 3 0 7
13 ATA726 Türkiye'nin Stratejik Sorunları Zorunlu 3 0 7

^