Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans (Uzmanlık)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitenin ilgili birimi (TAE) tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
4 yıllık bir lisans programından mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü tarafından belirlenen merkezi sistemle gerçekleştirilen sınavlardan asgari puanları sağlamış olmak. (ALES - Eşit Ağırlık Puan Türü ve ÜDS, KPDS gibi)
Program Profili
2 yarıyıl ders ve minimum 2 yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam 2 akademik yılı kapsayan yüksek lisans programı
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Kütüphaneler (Örn: Halk Kütüphanelerinde Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane Müdürü, Üniversite Kütüphanelerinde Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Araştırma Kütüphanelerinde Uzman Kütüphaneci, Arşiv Uzmanı ve Yönetici) 2. Arşivler (Örn: Kamu ve Özel Arşivlerde Belge Yöneticisi, Arşiv Uzmanı ve Arşiv Müdürü)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitelerin ilgili enstitülerinin belirlediği koşulları sağlamış olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite tarafından belirlenen sınav takvimine bağlı olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönetmelik çerçevesinde anabilim dalı tarafından belirlenen minimum krediyi ve uzmanlık tezini tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL 0216 347 96 41 , 0216 346 45 53 / 1363
Bölüm Olanakları
- Seminer Odası - Bilgisayar Laboratuvarı
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin uzmanlık bilgisine sahip olurlar.
2 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.
3 Mezunlar, alanla ilgili İngilizce literatürü okuyabilir, araştırma yapabilir ve sentezleyebilir.
4 Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı çalışmalar yapabilir. PÇ5. Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.
5 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.
6 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki bilgi sistemlerini öğrenir ve aralarındaki farkları kavrar.
7 Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinler arası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisini geliştirir.
8 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisini geliştirir.
9 Mezunlar, etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirir
10 Mezunlar, bilgi ve belge merkezlerinde kullanılan ekipman, teknik ve teknolojileri seçebilir
11 Mezunlar alanla ilgili bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilir
12 Mezunlar kuramsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, kurumsal bilgi sistemleri tasarlayabilirler
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 BBY-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^