Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Sanatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türk Sanatı Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 1995 yılında kurulmuştur. Sanat Tarihi Bölümü kurulmadan önce başlayan program Üniversitede bölümün 2005 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından kurulmasıylada daha güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans ( Uzmanlık )
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitenin ilgili birimi (TAE) tarafından belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü tarafından belirlenen merkezi sınavlardan asgari puanları almış olmak
Program Profili
İki yarıyıl ders ve minimum iki yarıyıl tez döneminden oluşan toplam ili akademik yılı kapsayan yüksek lisans programı 1 profesör, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent öğretim üyesi tarafından verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Resmi ve özel müzeler • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşları • Lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrenciler için akademik kariyer • Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler için orta öğretim seviyesindeki okullarda öğretmenlik • Turizm sektöründe çeşitli görevler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Türk Sanatı alanında doktora programı bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite tarafından belirlenen sınav takvimine bağlı olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönetmelik çerçevesinde anabilim dalı tarafından belirlenen krediyi ve tezini tamamlamış olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Kadıköy/İstanbul) 0216 346 45 53
Bölüm Olanakları
Barkovizyon donanımlı bir sınıf.
Program Çıktıları ^
1 Ulusal bilimsel toplantılarda sunum becerisinin kazandırılması.
2 Türk sanatının belirli bir devresi üzerinde yoğunlaşabilmesi.
3 Sanat eserleri ve üslupların çözümlenmesinde tutarlı yöntemleri kazanmış olması.
4 Mezunların, ilgili Bakanlık ve arşivlerde uzman unvanıyla görev yapabilmesi.
5 Erken devir Türk sanatının kaynak ve kökenleriyle açıklanması.
6 Araştırmacı ve yazar olarak, Türk Sanatı’nda bağımsız bir projeyi üstlenebilmesi.
7 Sanat tarihinde karşılaştırma ve değerlendirme becerisinin kazandırılması.
8 Öğretmenlik mesleğine hazır elemanlar yetiştirilmesi.
9 Asya kültür çevrelerinin sanat göstergelerinin tanınması.
10 Özellikle İstanbul ve semtlerinin daha yakından incelenmesi.
11 Yerinde gözlemlerle, müze ve anıtların ayrıntılı incelenmesi.
12 Kitap sanatlarının türleri üzerinde ayrıntılı incelemeler gerçekleştirilmesi.
13 Türk sanatında ileri yazım tekniklerinin büyük boyutlu araştırmalara uygulanması.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TST-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TST700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 TST-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^