Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi - Cumhuriyet Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, 1986 yılında kurulan Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yer almıştır. 1991 yılında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adını alarak Türk Tarihinin siyasi, sosyal, demografik, politik, ekonomik, kültürel konularında araştırmalar ve tezler üreten Enstitü içerisinde faaliyetini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Mezunlar, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans Diploması alarak bu alanda uzman olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmek için dört yıllık bir lisans eğitimi almış olmak (tercihen üniversitelerin Tarih Bölümü mezunları), ALES sınavına girmiş olmak ve Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Adayın tarih bilgisi, araştırma kabiliyeti, alana ilgisi, alana dair yaptığı okumalar, katıldığı bilimsel etkinlikler gibi hususlar Tezli Yüksek Lisans Programına alınırken göz önünde tutulan unsurlardır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak ve Osmanlıca bilmek gerekmektedir.
Program Profili
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı’nda Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyet dönemi eğitim ve iktisat politikaları, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Demokrasi Tarihi ve Türkiye’nin dış politikası bilimsel yöntemlerle araştırılmakta ve bu konularda dersler verilmektedir. Büyük önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, O’nun Türk dünyası hakkındaki düşünceleri ile demokratikleşme alanındaki çabaları araştırmalara ve derslere konu olmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmen, yeni açılan üniversitelerde akademisyen, çeşitli arşiv kurumları ve kütüphanelerde kamu personeli olarak istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı ,Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde ve gerekli koşulları da yerine getirmek kaydıyla bir üst derece olan doktora programına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına katılan öğrenciler, her bir ders için yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavına girer, aldıkları ders ile ilgili olarak öğretim üyesinin belirlediği ödevler üzerinden değerlendirilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında aldıkları dersleri başarı ile tamamlayıp, belirlenen tez danışmanı ile gerçekleştirdikleri yüksek lisans tezini jüri önünde savunurlar. Başarılı bulundukları takdirde programdan mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/ İST. Tel: 0216 346 45 53 - 0216 348 77 59 / 1427 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bülent Bakar. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/ İST. Tel: 0216 346 45 53 - 0216 348 77 59 / 1289
Bölüm Olanakları
Öğrenciler, Fakülte ve Üniversite bünyesinde bulunan kütüphanelerden faydalanır, yerleşke içerisinde bulunan çeşitli birimler vasıtasıyla sağlık, yeme içme gibi ihtiyaçlarını giderirler, ayrıca sportif faaliyetlerde de bulunabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 Mezunlar, Osmanlı kaligrafisi üzere yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
6 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
7 Mezunlar, analiz yapabilirler.
8 Mezunlar, sentez yapabilirler.
9 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
10 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar
11 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
12 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
13 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CMT-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CMT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 CMT-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > CMT-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CMT701 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmalarına Giriş Zorunlu 3 0 8
2 CMT702 Türkiye'nin Stratejik Meseleleri Zorunlu 3 0 8
3 CMT703 Milli Mücadelede Kongreler Zorunlu 3 0 8
4 CMT706 Cumhuriyet Dönemi Türk Basını Zorunlu 3 0 8
5 CMT708 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları Zorunlu 3 0 8
6 CMT709 Modern Ortadoğu Tarihi Zorunlu 3 0 8
7 CMT710 Cumhuriyet Dönemi İç Politika Gelişmeleri Zorunlu 3 0 8
8 CMT711 20. yy. Avrupa Tarihi Zorunlu 3 0 8
9 CMT712 Dünyada ve Türkiye'de Kadın Hareketleri Zorunlu 3 0 8
10 CMT713 Arşiv Vesikaları Üzerine İncelemeler Zorunlu 3 0 8
11 CMT714 Tarih Felsefesi Zorunlu 3 0 8
12 CMT715 Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hayat Zorunlu 3 0 8
13 CMT716 Türk-Amerikan İlişkileri Zorunlu 3 0 8
14 CMT717 Türkiye'nin Kalkınma Politikaları Zorunlu 3 0 8
15 CMT718 Türkiye ve Türk Dünyası Zorunlu 3 0 8
16 CMT719 Türk-Alman İlişkileri Zorunlu 3 0 8
17 CMT720 Türkiye'nin Ortadoğu Politikaları Zorunlu 3 0 8
18 CMT721 Cumhuriyet Dönemi Türkiye-AB İlişkileri Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > CMT-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CMT701 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmalarına Giriş Zorunlu 3 0 8
2 CMT702 Türkiye'nin Stratejik Meseleleri Zorunlu 3 0 8
3 CMT703 Milli Mücadelede Kongreler Zorunlu 3 0 8
4 CMT706 Cumhuriyet Dönemi Türk Basını Zorunlu 3 0 8
5 CMT708 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları Zorunlu 3 0 8
6 CMT709 Modern Ortadoğu Tarihi Zorunlu 3 0 8
7 CMT710 Cumhuriyet Dönemi İç Politika Gelişmeleri Zorunlu 3 0 8
8 CMT711 20. yy. Avrupa Tarihi Zorunlu 3 0 8
9 CMT712 Dünyada ve Türkiye'de Kadın Hareketleri Zorunlu 3 0 8
10 CMT713 Arşiv Vesikaları Üzerine İncelemeler Zorunlu 3 0 8
11 CMT714 Tarih Felsefesi Zorunlu 3 0 8
12 CMT715 Cumhuriyet Döneminde Sosyal Hayat Zorunlu 3 0 8
13 CMT716 Türk-Amerikan İlişkileri Zorunlu 3 0 8
14 CMT717 Türkiye'nin Kalkınma Politikaları Zorunlu 3 0 8
15 CMT718 Türkiye ve Türk Dünyası Zorunlu 3 0 8
16 CMT719 Türk-Alman İlişkileri Zorunlu 3 0 8
17 CMT720 Türkiye'nin Ortadoğu Politikaları Zorunlu 3 0 8
18 CMT721 Cumhuriyet Dönemi Türkiye-AB İlişkileri Zorunlu 3 0 8

^