Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi - Genel Türk Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 1992-93 Eğitim Öğrretim yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın Anabilim Dalı Başkanlığı'nı Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere yürütmektedir. Öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere, Doç. Dr. İsmail Türkoğlu ve Doç. Dr. Okan Yeşilot Anabilim Dalında dersler vermekte, tez danışmanlıkları yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Tarih Bölümü yüksek lisans diploması . Bölümümüz öğretim üyeleri, Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Lisansüstü tarih programlarına ders, sınav, jüri ve danışmanlık alanlarında destek vermektedirler.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Ortalaması ve ALES sınavı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf
Program Profili
Anabilim dalımızda 1 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent ders vermektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili özel ve resmi kurumlarda veya Türkiye'nin değişik üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü lisansüstü programlarında lisansüstü eğitimi verilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programındaki bütün dersleri başarıyla geçmek ve tezini başarıyla savunarak tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE (Anabilim Dalı Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1243 e-posta: akanlidere@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalı öğretim üyelerimizin kütüphaneleri öğrencilerin istifadesine sunulmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
3 Mezunlar, Türk Tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
4 Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini veya birkaçını konuşabilir.
5 Mezunlar, çağdaş Türk dillerinden birini bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
6 Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Tarihi çalışmaları yapabilir
7 Mezunlar, analiz yapabilir
8 Mezunlar, sentez yapabilir
9 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır
10 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olur.
11 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir
12 Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır
13 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
14 Mezunlar alanı iyi tanımakta, bölge dillerini bilmekte, bölgesel hassasiyetlere vukuf kazanmaktadırlar.
15 Mezunlar alanlarına ilişkin kaynakları tanır ve bu kaynakları eleştirel metotlarla inceleyebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GNT-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GNT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 GNT-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > GNT-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GNT707 İslam Öncesi Türk Devletleri Zorunlu 3 0 7
2 GNT708 Araştırma Metotları Zorunlu 3 0 7
3 GNT709 Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Devletleri (4-13. yy.) Zorunlu 3 0 7
4 GNT710 İdil-Ural Tarihi (20. yy.) Zorunlu 3 0 7
5 GNT711 Kafkasya Tarihi (18. yy.) Zorunlu 3 0 7
6 GNT712 İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 7
7 GNT713 İdil-Ural'da Ceditçilik Zorunlu 3 0 7
8 GNT714 Kafkasya Tarihi (19-20. yy.) Zorunlu 3 0 7
9 GNT715 Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Zorunlu 3 0 7
10 GNT716 Türkistan Kültür Tarihi (13-20. yy.) Zorunlu 3 0 7
11 GNT717 Türkistan'da İlmi Faaliyetler (10-15. yy.) Zorunlu 3 0 7
12 GNT719 Rusça Gramer Zorunlu 3 0 7
13 GNT720 Rusça Metin Çalışmaları Zorunlu 3 0 7
14 GNT721 Çağdaş Türk Lehçeleri Zorunlu 3 0 7
15 GNT722 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > GNT-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GNT707 İslam Öncesi Türk Devletleri Zorunlu 3 0 7
2 GNT708 Araştırma Metotları Zorunlu 3 0 7
3 GNT709 Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Devletleri (4-13. yy.) Zorunlu 3 0 7
4 GNT710 İdil-Ural Tarihi (20. yy.) Zorunlu 3 0 7
5 GNT711 Kafkasya Tarihi (18. yy.) Zorunlu 3 0 7
6 GNT712 İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 7
7 GNT713 İdil-Ural'da Ceditçilik Zorunlu 3 0 7
8 GNT714 Kafkasya Tarihi (19-20. yy.) Zorunlu 3 0 7
9 GNT715 Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Zorunlu 3 0 7
10 GNT716 Türkistan Kültür Tarihi (13-20. yy.) Zorunlu 3 0 7
11 GNT717 Türkistan'da İlmi Faaliyetler (10-15. yy.) Zorunlu 3 0 7
12 GNT719 Rusça Gramer Zorunlu 3 0 7
13 GNT720 Rusça Metin Çalışmaları Zorunlu 3 0 7
14 GNT721 Çağdaş Türk Lehçeleri Zorunlu 3 0 7
15 GNT722 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Zorunlu 3 0 7

^