Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi - Orta Çağ Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'dır. Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur.
Kazanılan Derece
Tarih Bölümü yüksek lisans diploması.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Ortalaması ve ALES sınavı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf
Program Profili
Anabilim dalımızda 2 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent ders vermektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili özel ve resmi kurumlarda veya Türkiye'nin değişik üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitemizin veya diğer üniversitelerin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora programlarına geçilebilir.Geçiş için ALES, bilim sınavı ve mülakat gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programındaki bütün dersleri başarıyla geçmek ve tezini başarıyla savunarak tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1453 e-posta: gulayogun@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler
3 Mezunlar, Türk tarihinin bu evresine ilişkin problemleri tespit etme yollarını öğrenir.
4 Mezunlar, Türk tarihinin bu evresinde siyasi, idari ve sosyal hadiseler arasında ilişki kurmayı ve farklı disiplinlerden yararlanmanın önemini kavrarlar.
5 Mezunlar, ortaçağ tarihi üzerinde çalıştıkları dönemle ilgili dilleri öğrenmenin önemi kavrar ve öğrenmeye yönelik çalışmalar yaparlar.
6 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir; analiz ve sentez yaparlar.
7 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanırlar.
8 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olurlar.
9 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
10 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk yanında farklı dünya algılamalarına saygı duymayı öğrenir.
11 Mezunlar, empirik veriler kadar teorik bilginin de önemi kavrar ve ihtiyacı olanları öğrenir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OCT-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OCT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 OCT-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > OCT-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OCT711 Bizans Araştırmalarına Giriş I Zorunlu 3 0 7
2 OCT712 Bizans Araştırmalarına Giriş II Zorunlu 3 0 7
3 OCT713 Erken Dönem İslam Tarihinin Problemleri I Zorunlu 3 0 7
4 OCT714 Erken Dönem İslam Tarihinin Problemleri II Zorunlu 3 0 7
5 OCT715 Göçebelerde Sosyal ve Siyasal Yapı I Zorunlu 3 0 7
6 OCT716 Göçebelerde Sosyal ve Siyasal Yapı II Zorunlu 3 0 7
7 OCT717 Ortaçağ Avrupa Tarihi I Zorunlu 3 0 7
8 OCT718 Ortaçağ Avrupa Tarihi II Zorunlu 3 0 7
9 OCT719 Ortaçağ Tarihinin Arapça Kaynakları I Zorunlu 3 0 7
10 OCT720 Ortaçağ Tarihinin Arapça Kaynakları II Zorunlu 3 0 7
11 OCT721 Ortaçağ Türk Tarihi Araştırmalarına Giriş I Zorunlu 3 0 7
12 OCT722 Ortaçağ Türk Tarihi Araştırmalarına Giriş II Zorunlu 3 0 7
13 OCT723 Ortaçağda Mısır ve Suriye Tarihi I Zorunlu 3 0 7
14 OCT724 Ortaçağda Mısır ve Suriye Tarihi II Zorunlu 3 0 7
15 OCT725 Selçuklu Bizans İlişkileri I Zorunlu 3 0 7
16 OCT726 Selçuklu Bizans İlişkileri II Zorunlu 3 0 7
17 OCT727 Selçuklularda Devlet, Toplum ve Ekonomi I Zorunlu 3 0 7
18 OCT728 Selçuklularda Devlet, Toplum ve Ekonomi II Zorunlu 3 0 7
19 OCT729 İslam Dünyasında Gulam Sistemi Zorunlu 3 0 7
20 OCT730 İslam Dünyasında İkta Sistemi Zorunlu 3 0 7
21 OCT731 Ortaçağ İslam Dünyasında Eğitim ve Öğretim Zorunlu 3 0 7
22 OCT732 Selçuklu Devlet Teşkilatı Zorunlu 3 0 7
23 OCT733 Tarih Araştırmalarında Metot Zorunlu 3 0 7
24 OCT734 Selçuklu Devri Kültür Hayatı Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > OCT-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OCT711 Bizans Araştırmalarına Giriş I Zorunlu 3 0 7
2 OCT712 Bizans Araştırmalarına Giriş II Zorunlu 3 0 7
3 OCT713 Erken Dönem İslam Tarihinin Problemleri I Zorunlu 3 0 7
4 OCT714 Erken Dönem İslam Tarihinin Problemleri II Zorunlu 3 0 7
5 OCT715 Göçebelerde Sosyal ve Siyasal Yapı I Zorunlu 3 0 7
6 OCT716 Göçebelerde Sosyal ve Siyasal Yapı II Zorunlu 3 0 7
7 OCT717 Ortaçağ Avrupa Tarihi I Zorunlu 3 0 7
8 OCT718 Ortaçağ Avrupa Tarihi II Zorunlu 3 0 7
9 OCT719 Ortaçağ Tarihinin Arapça Kaynakları I Zorunlu 3 0 7
10 OCT720 Ortaçağ Tarihinin Arapça Kaynakları II Zorunlu 3 0 7
11 OCT721 Ortaçağ Türk Tarihi Araştırmalarına Giriş I Zorunlu 3 0 7
12 OCT722 Ortaçağ Türk Tarihi Araştırmalarına Giriş II Zorunlu 3 0 7
13 OCT723 Ortaçağda Mısır ve Suriye Tarihi I Zorunlu 3 0 7
14 OCT724 Ortaçağda Mısır ve Suriye Tarihi II Zorunlu 3 0 7
15 OCT725 Selçuklu Bizans İlişkileri I Zorunlu 3 0 7
16 OCT726 Selçuklu Bizans İlişkileri II Zorunlu 3 0 7
17 OCT727 Selçuklularda Devlet, Toplum ve Ekonomi I Zorunlu 3 0 7
18 OCT728 Selçuklularda Devlet, Toplum ve Ekonomi II Zorunlu 3 0 7
19 OCT729 İslam Dünyasında Gulam Sistemi Zorunlu 3 0 7
20 OCT730 İslam Dünyasında İkta Sistemi Zorunlu 3 0 7
21 OCT731 Ortaçağ İslam Dünyasında Eğitim ve Öğretim Zorunlu 3 0 7
22 OCT732 Selçuklu Devlet Teşkilatı Zorunlu 3 0 7
23 OCT733 Tarih Araştırmalarında Metot Zorunlu 3 0 7
24 OCT734 Selçuklu Devri Kültür Hayatı Zorunlu 3 0 7

^