Lisans Programları
Geleneksel Türk Sanatları - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, ülkemizin üniversite bünyesinde yer alan ve geleneksel sanatlar alanında eğitim veren kurumların başında gelmektedir. 1983 yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü başlığı altında; Eski Yazı ( Hat ) Anasanat Dalı, Tezhip- Minyatür Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı, Eski Türk Çiniciliği Anasanat Dalı, Halı –Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurulmuştur. Ancak iki Anasanat Dalı’nda; Tezhip Minyatür Anasanat Dalı ve Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dallarında eğitim öğretime başlamış 1986-87 tarihinde ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemizin genç bölümlerinden biri olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü başlangıç tarihinden bu güne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.13 Ekim 2009 tarihinde Üniversitemiz Senato kararı ile bölümün kuruluş adı “ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Halen, Üniversite’miz Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Lisansüstü ( Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik ) eğitim ve öğretim programlarını vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması , Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı ve Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını vermektedir.Lisans programına Özel Yetenek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Temel Sanat Eğitimi ve Genel Kültür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler belirlenen kontenjan ve başarı durumları doğrultusunda Ana Sanat dallarına ayrılırlar. Bölüm, Geleneksel Türk Sanatları çerçevesi içinde, sanat formasyonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar. Eğitim süreci, Geleneksel Türk El Sanatları kapsamında bilimsel araştırmaları, yaşayan ve gittikçe yok olan sanat ürünlerinin saptanması, arşivlenmesi ve Türk Kültür birikiminin sistematik değerlendirilmesini oluşturmayı amaçlamaktadır. Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı eğitiminin amacı; Geleneksel sanatlarımızın estetik özellikleri ve prensiplerinden faydalanarak çağdaş ve yeni değerler kazanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Mezunlar ilgili alanda sanatçı olarak çalışabilir.Eski eserlerin bilimsel yöntemler ile bakım ve onarımını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler.Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Programında; Kirkitli Dokumalar, Baskı ve Dokuma Sanat dallarında (Tekstil El Sanatlarını içeren) teorik ve uygulamalı dersler yer alır. Bilgisayarlı Tasarım dersleri ile sanat alanındaki çalışmalara ayrı bir boyutta destek verilir. Ayrıca, Tekstil Restorasyonu ve Konservasyonu ile ilgili olarak temel bilgiler aktarılır. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki stajlar, yaşayan Tekstil dünyası ile eğitim programlarını bütünlemektedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları bütünlük içindedir. Programları tamamlayanlar ilgili sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında görev alabilirler. Geleneksel Sanatlar ile ilgili sürekli bağlantılı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı uzmanlar ve ilgililer, eğitim programımızın en önemli destekleyicisidirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını devam ettirir, ürettikleri eserleri sergileyebilirler. Danışman olarak sanatları ile ilgili Ekspertis olabilirler . Restorasyon ve Konservasyon konularında ise alanları ile ilgili görev alabilirler, danışmanlık yapabilirler. Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla öğretmen olarak atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve KPDS/ ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr.Sibel Arık, AKTS Koordinatörü: Doç.Dr.Didem Atiş Özhekim (didemao@marmara.edu.tr), Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)/ e-mail: sibel arik@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Acıbadem Yerleşkesi- Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümde; Kalemişi, Ahşap Sedef, Hat, Tezhip-Minyatür, Dokuma, Baskı, Halı Kilim Atölyeleri, Doğal Boya Laboratuarı ve Bilgisayarlı Tasarım dersliği bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlıkları ve Öğretim elemanlarının odaları ile derslikler bölüm alanındadır. Bölüm Öğretim Elemanları görevli oldukları Anasanat Dallarına göre aşağıda belirtilmiştir: Prof. Sibel Arık (Bölüm Başkanı) - Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD. Prof. Şerife Atlıhan - Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD. Doç. Didem Atiş Özhekim ( Bölüm Başkanı Yrd.) -Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD. Yrd.Doç. Gülnur Duran ( Bölüm Başkanı Yrd.) -Tezhip Minyatür ASD.Bşk. Yrd.Doç. Sevim Arslan-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.Bşk. Yrd.Doç. Ülkü Tokatlı Akça-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD. Yrd.Doç. Metin Erkan Kafkas-Tezhip Minyatür ASD. Yrd.Doç. Hakan Çiloğlu-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD. Yrd.Doç. Dr. Şehnaz (Biçer) Özcan-Tezhip Minyatür ASD. Yrd.Doç. Gülnihal Küpeli-Tezhip Minyatür ASD. Yrd.Doç. Seher Aşıcı-Tezhip Minyatür ASD. Öğr.Gör. Sadri Sayıoğulları-Tezhip Minyatür ASD. Öğr.Gör. Güray İbrahim Çırakman-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD. Arş.Gör.Oya Atila-Tezhip Minyatür ASD.
Program Çıktıları ^
1 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Meslek alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanır.
2 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri analiz ederek öneriler getirebilme yetisini kazanır.
3 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme becerisini kazanır.
4 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisini kazanır.
5 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme yeteneğini kazanır.
6 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilme yeteneğini kazanır.
7 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme bilincini kazanır.
8 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisini kazanır.
9 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirebilme bilincini kazanır.
10 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Özgün sanatçı kimliğini şekillendirebilme bilincine sahip olur.
11 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgilerle donanır.
12 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgilerle donanır.
13 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Meslek alanı ile ilgili ,geleneksel değerleri bilerek sanatçı kimliği ile çağdaş ve özgün yaratıcılık yetisini kazanır.
14 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Geleneksel sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında temel bilgilerle donanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^