Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Eğitim Fakültesi'ne bağlı Sağlık Yönetimi Lisans Programı 1996-1997 yılında eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Sağlık Eğitim Fakültesi'nin yeniden yapılanması sürecinde öğrenci alınmamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Sağlık Yönetimi Lisans Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılı itibarı ileyeniden öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Yöneticisi ünvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversite giriş sınavında Sağlık Yönetimi’ne girmeye hak kazanmak için yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak derslerde başarılı olmak.

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, sağlık yönetimi alanındaki temel kavramları ve güncel uygulamaları öğretmek, bilimsel ve mesleki alanda yetkin bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel hastanelerde, ilaç firmalarında, sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz firmalarında, bilişim firmalarında, sağlık müdürlüklerinde, kısaca sağlığın her alanında uygulayıcı ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %60’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %40’ı alınır.

Mezuniyet Koşulları

4 yıllık Lisans programı boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Kartal Kampüsü 34865/ Kartal – İstanbul 0216 399 93 84/1120 / Prof. Dr. Mehveş Tarım

Bölüm Olanakları

Sağlık yönetimi ile ilgili çok geniş çalışma imkanı mevcuttur.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi kavrama becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.
 • Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.
 • Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanır.
 • Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisikazanır.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alma ve organize etme becerisi kazanır.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 • Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.
 • Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.
 • Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat