Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Program Tanımları

Kuruluş

Okulumuz ve bölümümüz 1990 yılında üniversitemizin Haydarpaşa kampüsü'nde kurulmuştur. 2007-2008 akademik yılı itibariyle 2. öğretim programı da başlamıştır. Bu bölümde amacımız, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin uygulandığı laboratuvarlarda hasta materyalleri üzerinde gerekli tüm otomasyon ve manuel işlemleri uygulayarak iş manipülasyonu yeterli düzeye gelmiş tıbbi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı sonucunda Lisans eğitimini tamamlayarak, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de gerçekleştirebilmektedir

Kazanılan Derece

Tıbbi laboratuvar Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinden direk geçiş ve üniversite öğrenci seçme sınavı aracılığıyla öğrenci kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal, Öğrenciler bazı düzenlemelere göre bazı derslerden muaf olabilirler. İlgili meslek yüksekokulu, idari kurulu tarafından onaylanmış şekilde muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak

Program Profili

Tıbbi laboratuvar teknikleri programında 2 yardımcı doçent , bir öğretim üyesi eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eczacılık fakültesi ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de bazı derslerde görev almaktadır. Program öğrenci kontenjanımız 40 kişidir. 2. öğretim programımızda bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel kuruluşların biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışırlar. İlaç sektöründe ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında çalışabilirler. Adli tıp kurumunda, tüp bebek merkezlerinde tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışabilirler.Kan bankalarında ve diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız merkezi ön lisans tamamlama sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına(Kimya, Biyoloji ve ,Hemşirelik) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Bu yolla lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlarımız test ve uygulamalı sınavlar olarak hazırlanır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.Her ders için en az bir ara sınav ve Final sınavı uygulanmaktadır. Üniversitemizin sınav takvimine uygun tarihlerde sınavlar yapılır. Ara- sınavdan alunan puanın %40'ı, final sınavından alınan puanın %60'ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Bağıl değerlendirme ve eşdeğer harfli başarı puanı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümüzün 4 sömestrlik eğitiminden mezun olabilmek için tüm zorunlu teorik ve uygulamalı derslerden ve seçmeli derslerden başarılı olarak , 120 AKTS kredisini tamamlamak, minimum 2.00 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Öğrencinin harç borcunun olmaması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbiye cad. Haydarpaşa kampüsü Üsküdar-İstanbul Tel: 216 336 47 66

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mesleki bilgi ve becerisini pekişterecek Temel Anatomi, Fizyoloji ve tıbbi terminoloji bilgisine sahip olmak.

- Mesleki bilgi ve becerisinin temelini oluşturacak temel biyoloji, kimya, mikrobiyoloji ve biyokimya bilgi donanımına olmak.

- Hızlı teknolojik gelişimi takip etmesine temel oluşturacak, belli başlı immünolojik ve moleküler tanı yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak.

- Mesleki teknik metin ve terimleri anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parazitoloji, klinik mikrobiyoloji, genetik ve moleküler tanı, kan bankası laboratuvarlarında çalışabilmek.

- Çalışılan laboratuvardaki en güncel teknolojiyi kullanabilmek ve gerektiğinde geçerli manuel yöntemleri de kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak.

- Mesleğindeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeniliklere kolayca uyum sağlayacak bilgi donanımına sahip olmak.

- Tüm laboratuvar ekipmanını ve cihazları tanımak, kullanabilmek ve bakımı için gerekli işlemleri yürütmek.

- Tıbbi laboratuvar alanında acil müdahele gerektirecek durumlarda, yapılması gereken müdahalelerden temel nitelikte olanları bilmek ve uygulayabilmek.

- Tıbbi laboratuvarlarda tetkikler için gerekli venöz kan, boğaz sürüntüsü gibi örnekleri hastadan alabilme bilgi ve becerisine sahip olmak

- Farklı özellikteki tıbbi örneklerin korunması, saklanması ve transferi işlemleri için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olmak.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun ve güvenilir sonuçlar verebilmek.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Çalıştığı ortamda görevinini kötüye kullanmamak, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın, hasta haklarına saygılı ve sağlıklı iletişim yolları konusunda bilgili olmak.

- Toplum sağlığına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olarak çalışma düzenini oluşturabilmek ve sürdürebilmek

 • Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parazitoloji, klinik mikrobiyoloji, genetik ve moleküler tanı, kan bankası laboratuvarlarında çalışabilmek.
 • Çalışılan laboratuvardaki en güncel teknolojiyi kullanabilmek ve gerektiğinde geçerli manuel yöntemleri de kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun ve güvenilir sonuçlar verebilmek.
 • Mesleğindeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeniliklere kolayca uyum sağlayacak bilgi donanımına sahip olmak.
 • Çalıştığı ortamda görevinini kötüye kullanmamak, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın, hasta haklarına saygılı ve sağlıklı iletişim yolları konusunda bilgili olmak.
 • Mesleki bilgi ve becerisini pekişterecek Temel Anatomi, Fizyoloji ve tıbbi terminoloji bilgisine sahip olmak.
 • Mesleki bilgi ve becerisinin temelini oluşturacak temel biyoloji, kimya, mikrobiyoloji ve biyokimya bilgi donanımına olmak.
 • Hızlı teknolojik gelişimi takip etmesine temel oluşturacak, belli başlı immünolojik ve moleküler tanı yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Toplum sağlığına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olarak çalışma düzenini oluşturabilmek ve sürdürebilmek
 • Tüm laboratuvar ekipmanını ve cihazları tanımak, kullanabilmek ve bakımı için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Mesleki teknik metin ve terimleri anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tıbbi laboratuvar alanında acil müdahele gerektirecek durumlarda, yapılması gereken müdahalelerden temel nitelikte olanları bilmek ve uygulayabilmek.
 • Tıbbi laboratuvarlarda tetkikler için gerekli venöz kan, boğaz sürüntüsü gibi örnekleri hastadan alabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
 • Farklı özellikteki tıbbi örneklerin korunması, saklanması ve transferi işlemleri için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olmak.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
5. DÜZEY (ÖNLİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(72-Sağlık)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

- Mesleki bilgi ve becerisini pekişterecek Temel Anatomi, Fizyoloji ve tıbbi terminoloji bilgisine sahip olmak.

- Mesleki bilgi ve becerisinin temelini oluşturacak temel biyoloji, kimya, mikrobiyoloji ve biyokimya bilgi donanımına olmak.

- Hızlı teknolojik gelişimi takip etmesine temel oluşturacak, belli başlı immünolojik ve moleküler tanı yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak.

- Mesleki teknik metin ve terimleri anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

- Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parazitoloji, klinik mikrobiyoloji, genetik ve moleküler tanı, kan bankası laboratuvarlarında çalışabilmek.

- Çalışılan laboratuvardaki en güncel teknolojiyi kullanabilmek ve gerektiğinde geçerli manuel yöntemleri de kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak.

- Mesleğindeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeniliklere kolayca uyum sağlayacak bilgi donanımına sahip olmak.

- Tüm laboratuvar ekipmanını ve cihazları tanımak, kullanabilmek ve bakımı için gerekli işlemleri yürütmek.

- Tıbbi laboratuvar alanında acil müdahele gerektirecek durumlarda, yapılması gereken müdahalelerden temel nitelikte olanları bilmek ve uygulayabilmek.

- Tıbbi laboratuvarlarda tetkikler için gerekli venöz kan, boğaz sürüntüsü gibi örnekleri hastadan alabilme bilgi ve becerisine sahip olmak

- Farklı özellikteki tıbbi örneklerin korunması, saklanması ve transferi işlemleri için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olmak.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

- Doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun ve güvenilir sonuçlar verebilmek.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

- Çalıştığı ortamda görevinini kötüye kullanmamak, sorumluluk sahibi, takım çalışmasına yatkın, hasta haklarına saygılı ve sağlıklı iletişim yolları konusunda bilgili olmak.

- Toplum sağlığına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olarak çalışma düzenini oluşturabilmek ve sürdürebilmek

Müfredat