Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı 1984 yılında kurulmuş, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1991 yılından bu yana ise Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Program başkanlığını Prof. Dr. Ali AKYILDIZ üstlenmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'ndan en az 60 puan almaları gerekldiir. Programa öğrenci kabülünde ALES puanı ile lisans not ortalaması ve Mesleki Bilgi Değerlendirmesi (Bilim Sınavı/Mülakat) sonucu esas alınır. Asgari başarı notu 100 üzerinden 65 olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda ders muafiyeti yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarih araştırmalarında usul ve yöntemleri kavramak, Yakınçağ Tarihi kaynaklarını bilmek, belge okuma ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek, dersler ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Program, 1984 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Dersler seçmeli olup dönemlik ve üç krediliktir. Yıllık 21 kredi ders alınması zorunludur. Başarılı olanlar tez yazım safhasına geçerler. Program öğrencileri, tecrübeli danışmanların rehberliğinde orjinal tezler ortaya koyma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı başarıyla tamamlayanlar, üniversitelerde açılan Araştırma Görevlisi ve Okutman kadrolarına başvurabilirler. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müze Arşivlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans mezunlarının Doktara programına başvurabilmeleri için Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'ndan en az 65, Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan en 60 puan almaları gereklidir.Programa öğrenci kabülünde ALES ve ÜDS puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve Mesleki Bilgi Değerlendirmesi (Bilim Sınav/Mülakat) sonucu esas alınır. Asgari başarı notu 100 üzerinden 75 olmalıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavlar, sınav ya da ödev çalışmalarından oluşur. Başarı notuna katkısı % 40'dır. Final sınavlarında 100 puan üzerinden en az 65 almış olmak gerekir. Başarı notuna katkısı %60'dır. Başarı notu 100 puan üzerinde en az 65 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci tüm derslerden başarılı olmalı, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,50'nin altında kalmamalıdır. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez çalışmasına başlar. Tezini bitirip jüri karşısında savunan öğrenci, başarılı bulunduğu taktirde Yüksek Lisans diplomasi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL e-posta: akyildiz@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
 • Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
 • Mezunlar, Osmanlı kaligrafisi üzere yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
 • Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat