Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diş Protez Teknolojisi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DPR143 Diş Morfolojisi Zorunlu 1 1 11
Dersin Amacı
Dişlerin morfolojik yapılarını ve görevlerini öğreterek buna göre dişleri hazırlayabilecek gerekli beceriyi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. GÜLDEN SINMAZIŞIK
Dr. Öğr. Üyesi ALİ BÜLENT DEMİRBAŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Tüm çene dişlerinin oklüzal görünüşlerini uygular.
2 Alt ve üst dişleri anatomik ve morfolojik yapısılarına göre sabun ve mum maket olarak hazırlar.
3 Dişlerle ilgili terminolojileri ve dişlerin tanımlanmasında kullanılan şifreleri kullanır.
4 Süt dişleri,sürekli dişleri, dişlerin histolojik ve morfolojik yapısını sınıflandırır.
5 Diş morfolojisini tanımlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Süt dişleri ve sürekli dişlerin histolojik ve morfolojik yapısı , Dişlerin ve kavislerinin incelenmesi. Dişlerle ilgili terminolojiler , Dişlerin tanımlanmasında kullanılan şifreler, Tüm çene dişlerinin oklüzal görünüşü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Diş Morfolojisine giriş.Süt dişler,sürekli dişler, dişlerin histolojik ve morfolojik yapısı Manipülasyon çalışması
2 Dişlerin ve kavislerinin incelenmesi.Dişlerle ilgili terminolojiler Dişlerin tanımlanmasında kullanılan şifreler Manipülasyon çalışması
3 Üst ve alt kesici dişlerin karşılaştırılması, Üst kesici dişlerin morfolojik yapısının incelenmesi Üst santal ve lateral sabun diş yapımı
4 Alt kesici dişlerin morfolojik yapısının incelenmesi Alt santal ve lateral sabun diş yapımı
5 Üst ve alt kanin dişlerin karşılaştırılması. Üst kanin dişlerin morfolojik yapısının incelenmesi Üst sağ ve sol kanin sabun diş yapımı
6 Alt kanin dişlerin morfolojik yapısının incelenmesi Alt sağ ve sol kanin sabun diş yapımı
7 Üst ve alt I.premolar dişlerin karşılaştırılması ve morfolojik yapılarının incelenmesi Üst ve alt I.premolar sabun diş yapımı
8 Ara sınav haftası
9 Üst ve alt II.premolar dişlerin karşılaştırılması ve üst II.premolar dişin morfolojik yapılarının incelenmesi
10 Alt II. premolar dişin morfolojik yapılarının incelenmesi Üst II.premolar sabun diş yapımı
11 Üst ve Alt I. molar dişlerin karşılaştırılması Üst I. molar dişin morfolojik yapısının incelenmesi Alt II.premolar sabun diş yapımı
12 Alt I. molar dişin morfolojik yapısının incelenmesi Üst I. molar sabun diş yapımı
13 Üst ve Alt II. molar dişlerin karşılaştırılması Üst II. molar dişin morfolojik yapısının incelenmesi Alt I. molar sabun diş yapımı
14 Alt II. molar dişin morfolojik yapısının incelenmesi Üst II. molar sabun diş yapımı
15 Tüm çene dişlerinin oklüzal görünüşü Alt II. molar sabun diş yapımı
16 Çalışma haftası Tüm çene sabun diş yapımı
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Diş Morfolojisi ve Oklüzyon Prof.Dr.Metin TURFANER

Nature's Morphology. Shigeo Kataoka -Yoshimi Nishimura
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Power point sunumu , tepegöz kullanımı ve model üzerinde uygulamalı anlatım.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Laboratuvar2850
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Uygulama/Pratik 10 14 140
Laboratuvar 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Toplam 21 79 275
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003333130000
ÖÇ 20300003333320000
ÖÇ 30300003333330000
ÖÇ 40100003332030000
ÖÇ 50000003333030000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^