Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDAO106 Okuma Becerileri II Zorunlu 1 2 3
Dersin Amacı
Öğrencinin ileri düzeyde Almanca kısa edebi metinlerle çalışarak sözcük dağarcığının geliştirilmesi ve okunan metinlere yönelik özet , ana fikir çıkarma; analiz ve sentez edebilme becerilerinin geliştirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. BERRİN KASAPOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Türkçe edebi metinlerle karşılaştırma yaparak sosyo-kültürel farkları ortaya koyabilir.
2 Edebi metni yorumlar ve güncel hayatla ilişkilendirebilir.
3 Edebi metinleri özetleyebilir
4 Edebi metni çözümlemeye yönelik sorularını doğru biçimde ifade edebilir.
5 Edebi metnin analizinde metni anlamaya yönelik temel teknikleri uygulayabilir
6 Edebi metinlerin biçimsel, içeriksel ve dilsel özelliklerini tanımlayarak türlerini belirleyebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kısa öykülerin nitelikleri ve edebiyattaki yeri; kısa öyküleri inceleme ve çözümleme yöntemleri; çağdaş Alman edebiyatından seçme kısa öykülerin incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Edebi türlerden Kısa öykünün özellikleri; Kısa öykülerden seçmeler: Wolfgang Borchert: Das Brot
2 Wolfdietrich Schnurre: Auf der Flucht
3 Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten
4 Wolfdietrich Schnurre: Jenö war mein
5 Luise Rinser: Die rote Katze
6 Heinrich Böll: Auch Kinder sind Zivilisten
7 Heinrich Böll: Es wird etwas geschehen
8 Ara Sınav
9 Paul Schallück:Unser Eduard. Theo Schmich: Leistungen
10 Ilse Aichinger: Das Fenster-Theater
11 Peter Bichsel : San Salvadaor
12 Bertolt Brecht: Die unwürdige Greisin
13 Bertolt Brecht: Der Augsburger Kreidekreis
14 Bertolt Brecht: Der Augsburger Kreidekreis
15 Bertolt Brecht: Der Augsburger Kreidekreis
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deutsche Kurzgeschichten (1974). Band 1,2,3, Reclam: Stuttgart.
Neis, Edgar (1986). Wie interpretiere ich Gedichte und Kurzgeschichten. Bange Verlag: Hollfeld.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste analiz, tartışma, bireysel ve Grup Çalışması yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu derste staj yapılmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav Hazırlık 1 9 9
Final Sınavına Hazırlanma 1 9 9
Diğer 1 7 7
Toplam 25 29 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11121333111010000
ÖÇ 23121333111010000
ÖÇ 31321233111010000
ÖÇ 41321222111010000
ÖÇ 51333232111010000
ÖÇ 61121232111010000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^