Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDAO110 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Bu derste kültürlerarası iletişimden hareketle kültür karşılaştırmaları yapabilme ve kültürlerarası durumlarda iletişimde bulunabilme yetisinin kazanılması amaçlanmaktadır. Kültürlerarası farkındalık kazanma seminerin temel hedefidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AYSEL UZUNTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenci farklı perspektiflerden bakabilmektedir.
2 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisini yabancı dil öğretimi açısından değerlendirebilmektedir.
3 Türk ve Alman kültürünü karşılaştırabilmektedir ve benzerlik ile farkları ayırt edebilmektedir.
4 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisini diğerlerinden ayırt edebilmektedir.
5 Yabancı dil öğretiminde ülke bilgisi ile ilgili temel yaklaşımları tanımlayabilmektedir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ülke Bilgisi ile ilgili çeşitli tanımlar ve yaklaşımlar üzerinde durulmakta, kültür kavramı ele alınmakta, kültürlerarası karşılaştırmalar yapılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisine Giriş
2 Yabancı dil dersinde ülke bilgisi ve yaklaşımlar
3 Kültürlerarası (karşılaştırmalı) ülke bilgisi
4 Stereotipler
5 Anlam çözümlemesi, kültürlerarası bağlamda anlam
6 Kültür karşılaştırması, kültürlerarası iletişimde engeller
7 Kültürlerarası ülke bilgisinde resim ve edebi metinler
8 Ara sınav
9 Kendi perspektifi-yabancı perspektif
10 Kendi perspektifi-yabancı perspektif
11 Kültürlerarası durumlarda iletişim
12 Kültürlerarası durumlarda iletişim
13 Almanya, Avusturya, İsviçre vd. ile ilgili ülke bilgisi konsepti (ABCD-Thesen, D-A-CH- Konzept)
14 Almanya, Avusturya, İsviçre vd. ile ilgili ülke bilgisi konsepti (ABCD-Thesen, D-A-CH- Konzept)
15 Ülke bilgisinde metot ve didaktik
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biechele, M. / Padrós, A. (2003): Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. Langenscheidt, Berlin, München u.a.
Roth, J./ Köck, Ch. (Hrsg.) (2004): Interkulturelle Kompetenz. Handbuch für die Erwachsenbildung. Bayerischer Volkshochschulverband e.V., München.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Seminer kapsamında yapılan bu ders, interaktif olarak işlenmekte ve grup çalışmaları, sözlü sunum yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu derste staj yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Diğer 1 14 14
Toplam 45 35 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13132331111001000
ÖÇ 23133333111001000
ÖÇ 33133333111001000
ÖÇ 43133333312001000
ÖÇ 53133333111001000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^