Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDAO401 Almanca Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılardan incelemesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. EROL HACISALİHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Bu ders kitaplarını temel alarak ders örneği hazırlayabilir.
2 Çeşitli ders kitapları hakkında bilgi sahibi olabilir ve ders kitapları arasında amaçlarına göre seçim yapabilir.
3 Bu kriterler doğrultusunda ders kitaplarını analiz edebilir
4 Ders kitabı incelemek için gerekli olan kriterleri oluşturabilir
5 Ders kitabı incelemesinde kullanılan kavramları tanır ve kullanır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği okullarda kullanılan ders kitaplarının, öğretim metodu, seviye, konular,dilbilgisi, alıştırmalar gibi çeşitli açılardan incelenip değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş, ders kitabı tanımı
2 Ders kitabı analiz ölçütlerinin belirlenmesi
3 Ders kitabı analiz ölçütlerinin belirlenmesi
4 Ders kitabı analiz ölçütlerinin çeşitli ders kitaplarında uygulanması
5 Ders kitabı analizi: Moment Mal
6 Ders kitabı analizi:Ping Pong
7 Ders kitabı analizi: Themen Neu
8 Arasınav haftası
9 Ders kitabı analizi: Studuio D
10 Ders kitabı analizi: Studuio D
11 Ders kitabı analizi: Lagune
12 Ders kitabı analizi: Stufen International
13 Ders kitabı analizi: Sowieso
14 Ders kitabı analizi: Delphin
15 Ders kitabı analizi: Schritte International
16 Ders çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Duszenko, Maren: Lehrwerkanalyse, Langenscheidt, München 1994
Engel, Ulrich (u.a): Mannheimer Gutachten zu ausgewählten Lehrwerken Deutsch als Fremdsprache Band 2. Julius Groos , Heidelberg 1979
Küçükahmet, Leyla (Editör): Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu; Yabancıdil, Nobel, İstanbul 2001
Paleit, Dagmar (Hrsg.): Ansicht-Einsicht: zur zielgruppenspezifischen Betrachtung von DaF-Lehrwerken, CM, Mainz 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Öğrenme etkinliği olarak grup çalışması,soru-cevap, anlatım- tartışma ve sunum kullanılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu derste staj yoktur.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Diğer 1 27 27
Toplam 45 60 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11112222313010000
ÖÇ 21112222333010000
ÖÇ 31112332222012000
ÖÇ 41122232232020000
ÖÇ 51122232312010000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^