Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Yazılı anlatım; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Yazılı anlatımın (yazılı kompozisyon) aşamaları. Yazılı anlatımda: (a) düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); (b) anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım. Metin türleri: (a) bilgilendirici metinler (dilekçe, iş mektubu, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar; bilimsel yazı (bilimsel bildiri), makale, köşeyazısı=fıkra, söyleşi, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, tanıtma yazısı, özel mektup vd); (b) yazınsal=edebi metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme, mektup vd); örnekler üzerinde çalışmalar. Değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları. Dilbilgisi (biçimbilgisi, sözdizimi-özet bilgi). Yazım (imla) bilgileri. Yazılı metinlerdeki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MUSTAFA AKSU
Öğrenme Çıktıları
1 Dilbilgisi konularını (sağlam cümlelerle) öğrenir.
2 Okuma alışkanlığını geliştirerek düşünce sistemini hızlandırma yollarını öğrenir.
3 Düşündüğünü yazma, fikir üretme, yorum getirme ve genel anlatım bozukluklarını gidermeyi öğrenir.
4 Çeşitli yazılı anlatım türleri üzerinde inceleme ve yazma gayreti içinde bulunur
5 Yazı yazma kurallarını günlük hayatında kullanma alışkanlığını elde eder
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Dilin tanımı, yazıda plan ve tema, çeşitli yazı türleri, formal yazılar ve bilimsel yazılar işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dilin tanımı, önemi, dil ve kültür ilişkisi, yazı dilive özellikleri
2 Yazılı anlatımda dış yapı: noktalama ve imla kuralları üzerinde uygulama
3 Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı
4 kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları
5 seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları
6 genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme
7 çeşitli yazı türleri (anı, fıkra,hikaye, eleştiri, roman)
8 Ara sınav haftası
9 çeşitli yazı türleri (anı, fıkra,hikaye, eleştiri, roman)
10 çeşitli yazı türleri (anı, fıkra,hikaye, eleştiri, roman)
11 formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan ve bibliyografya)
12 bilimsel yazılar (tebliğ ve makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışma v.b.
13 bilimsel yazılar (tebliğ ve makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışma v.b.
14 ara sınav sonuçlarının sınıf içinde değerlendirilmesi
15 not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri
16 Ders çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aksu, Mustafa. Yazılı ve Sözlü Anlatım Ders Notları, 2005, İstanbul Banarlı, Nihat Sami. Türkçenin Sırları, Kubbealtı Neşriyatı, 7. baskı, İstanbul 1984 Çatıkkaş, M. Ata. Örnekli-Açıklamalı Yazılı ve Sözlü Anlatım Klavuzu, 2. Baskı, Alfa yayınları İstanbul 2001 Ergin, Muharrem: Üniversiteler için Türk Dili, 1986 Kaplan, Mehmet. Hikaye Tahlilleri, Dergah yayınları, İstanbul 1979
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Derste ağırlıklı olarak anlatım - tartışma ve soru - cevap öğretme yöntemleri tercih edilmekte.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu derste staj yapılmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 16 30 56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13011131130111000
ÖÇ 23021333130311000
ÖÇ 33011111130313000
ÖÇ 43031313110131000
ÖÇ 53011111330311000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^