Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Kimya Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY391 Organik Kimya I Zorunlu 3 5 8
Dersin Amacı
" Organik Kimya I dersinin ana teması yapı, özellikler ve etkinlik arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır. Bunu başarmak için, fonksiyonel grupların özelliklerini-reaksiyon mekanizmaları ile birleştirme yolu esas alınacaktır."
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MEMET VEZİR KAHRAMAN
Öğrenme Çıktıları
1 SN1, SN2 E1, E2 ve elektrofilik katılma tepkimelerinin mekanizmalarını yazabilir.
2 Molekülleri 3-boyutta çizebilir, hayalinde döndürerek 2-boyuta yansıtır.
3 Halkalı ve açık yapıların konformasyonlarını çizimlerle gösterir.
4 Asit/baz kuvvetini göreceli olarak sıralayabilir, moleküllerin kararlılığını karşılaştırır.
5 Verilen bir molekül formülüne ait olası izomerlerin ve fonksiyonel grupların yapılarını yazabilir ve bunları isimlendirir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Organik yapılar, bağlar, hibritleşme türleri, polarite kavramı, fonksiyonel gruplar, alkan, alken ve alkinler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Karbon Bileşikleri, Kimyasal Formüller ve Kimyasal Bağlar
2 Lewis Yapılarının Yazılması, Formal Yük, Rezonans, Hibriteşme, Moleküler Geometri(VSEPRModel)
3 Karbon Bileşikleri: Fonksiyonel Gruplar, Moleküller Arası Kuvvetler, İnfrared (IR) Spektroskopisi
4 Organik Tepkimelere Giriş: Asitler ve Bazlar
5 Alkanlar: Adlandırma
6 Alkanlar: Konformasyon Analizi ve Sentezlere Giriş
7 Stereokimya: Enantiomerler ve Kiral Moleküller, (R-S) Sistemi, Optikçe Aktiflik, Diastereomerler.
8 Ara sınav
9 Rasemik Karışımlar, Meso Bileşikler, Fisher İzdüşüm Formülleri, Enantiomerlerin ayrılması
10 Rasemik Karışımlar, Meso Bileşikler, Fisher İzdüşüm Formülleri, Enantiomerlerin ayrılması
11 Rasemik Karışımlar, Meso Bileşikler, Fisher İzdüşüm Formülleri, Enantiomerlerin ayrılması
12 Iyonik Reaksiyonlar-Alkil Halojenürlerin Nukleofilik Substitüsyon Reaksiyonları
13 SN2 Reaksiyonlarının Mekanizması,Steeokimyası,SN1 Reaksiyonlarının Mekanizması,Steeokimyası
14 Alkil Halojenürlerin Eliminasyon Reaksiyonları, E2 and E1 Reaksiyonları
15 Alkenler ve Alkinler I, Özellikleri ve Elde Edilişleri
16 Alkenler ve Alkinler II, Katılma Reaksiyonları, Markovnikov Kuaralı, Alkenlerin Yükseltgenmesi
17 Yarı yıl sonu sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Organik Kimya , John Mc Murry
Organik Kimya , Solomon
Supplement for modern Organic Chemistry, John D. Roberts , Marjorie C. Caserio
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Yüz yüze eğitim , power point sunumlar, problem çözümleri, güncel örneklemeler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 30 30
Diğer 1 30 30
Toplam 11 122 192
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12020000000000000
ÖÇ 22010000000000000
ÖÇ 32010000000000000
ÖÇ 43030000000000000
ÖÇ 52020000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^