Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSO301 Spor Pedagojisi Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Okullarda, Halk eğitiminde spor ve spor becerilerinin öğretim ve antrenmanının yapıldığı her durumda öğretim ve danışmanlık yapabilecek eitimcilik bilgi ve becerilerini kazandırma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HASAN KASAP
Öğrenme Çıktıları
1 Hareket paternlerinin analizinde yer almasına imkan veren spor becerilerinin teknik değerlendirmesini uygulayabilecek yetenekleri gelişir
2 Spor becerilerini etkili ve verimli bir şekilde öğretecek uygulamaları tasarlar
3 Spor dallarında uzun ve kısa vadeli hedefleri planlayabilmek için davranışsal ve eğitsel amaçları ifade edebilir ve uygulayabilir
4 Sporcuların nasıl öğrendiklerinin aşamalarını ve stillerini anlar ve uygular
5 Yarışma ve sporun eğlencesini örneklendiren doğru öğretim felsefesini düzenler,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Spor Etkinlikleri aracılığı ile sorumluluk eğitimi
2 Alanın Tanımı ve temel kavramları.
3 Spor Kavramına Farklı Yaklaşımlar
4 Felsefe ve Spor Eğitim Felsefesi
5 Spor Etkinliklerinin Amaç Sınıflaması
6 Spor Dalları Öğrenimi
7 Antrenörlük Felsefesi, Hedefleri ve Tarzları
8 Spor Eğitiminde Rekabetçi, Bireysel ve İşbirliği Yaklaşımları
9 Ara Sınav Hazırlık
10 Ara Sınav
11 Öğrenme Çevresi Oluşturma ve Sürdürme
12 Öğrencilerle İletişim Kurma ve İletişim Sürecini Kolaylaştırma
13 Dinleme Becerilerini Geliştirme
14 Becerilerin Gösterim ve Modellemesi
15 Final sınav hazırlığı
16 Sporda Öğretim Yöntem, Teknik ve Stratejileri,
17 Öğreten ve Öğrenen Merkezli Yaklaşımlar
18 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Becoming Physical Educated in Elementary School. Clarles B.CORBIN 1976.
Cooperative Learning in Physical Education. Steven GRINESKI Türkçesi Selaim Yeniçeri, Beyaz Yayınları Istanbul 2004
Çocuk ve Spor. Sedat MURATLI Kültür Matbaası Ankara 1997.
Dynamic Physical Ed. For Elementary School Children. Robert P.PANGRAZI/Victor. P.DAUER 1986.
Succesful Coaching (Başarılı Antrenörlük). Rainer MARTENS Beyaz Yayınları Istanbul, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tartışma,Gösterim,Soru-Yanıt
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Quiz840
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 4 4
Quiz Hazırlığı 1 4 4
Ev Ödevi 1 3 3
Alan Çalışması 1 4 4
Toplam 9 45 73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11322132223223330
ÖÇ 21212322123322320
ÖÇ 32122222123221320
ÖÇ 42111221112332320
ÖÇ 52111211213322210

^