Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT219 Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
"Öğrencilerin;Türk eğitim tarihi,sistemi hakkında temel bilgiler kazanmasını, sorunları öğrenmesini ve gelişmeleri takip edebilmesini, eğitim sitemindeki insangücü kaynağını ve bu sistemi yürüten erki anlamasını sağlamak "
Öğrenme Çıktıları
1 Türk Eğitim sisteminin diğer sistemlerle karşılaştırmasını yapar.
2 Eğitim sistemiyle ilgili yeterli donanım ve tartışma becerisine sahip olur
3 Sorunları ortaya koyma ve çözüm yolları üretebilme yeteneğine sahip olur
4 Eğitim sisteminde yürütmeye yönelik yeterli bilgiye sahip olur
5 Türk Eğitim Sistemiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, Yönetim kurumları ve süreçleri, Eğitim sistemine yönelik sorunların belirlenmesi ve çözülmesi, Genel değerlendirme ve tekrar, Türk Eğitim Sisteminde İnsan Kaynakları ve Fiziksel Kaynaklar, Milli Eğitim sisteminin yönetim problemleri, Eğitime yönelik çalışmalarda ideolojik yaklaşımların egemen olması, Eğitimde program geliştirme ve karşılaşılan sorunlar, Milli eğitimin finansal sorunları ve çözüm yolları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri
2 Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler
3 Türk eğitim sisteminin yapısı
4 Yönetim kurumları ve süreçleri
5 Eğitim sistemine yönelik sorunların belirlenmesi ve çözülmesi
6 Genel değerlendirme ve tekrar
7 Ara sınav
8 Sistem sorunları
9 Türk Eğitim Sisteminde İnsan Kaynakları ve Fiziksel Kaynaklar
10 Milli Eğitim sisteminin yönetim problemleri
11 Eğitime yönelik çalışmalarda ideolojik yaklaşımların egemen olması
12 Eğitimde program geliştirme ve karşılaşılan sorunlar
13 Milli eğitimin finansal sorunları ve çözüm yolları
14 Genel değerlendirme ve tekrar
15 Genel değerlendirme ve tekrar
16 Bitirme sınav hazırlığı
17 Bitirme sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Management of Physical Education and Sport, Charles A.BUCHER,March L. KROTEE,McGraw-Hill,New York,2002 School Leadership & Administration, Richard GORTON,Judy A.ALSTON, Petra SNOWDEN Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Editör:Vehbi ÇELİK, Pegem Akademi,Ankara,2008 Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi,Ercan TÜRK, Nobel Yayın,Ankara,2002 Türk Eğitim Tarihi, Yahya AKYÜZ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi,1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Problem Çözme, Tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 8 16
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 2 10 20
Araştırma Sunumu 1 8 8
Toplam 7 56 74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000000000000100
ÖÇ 21000000000000100
ÖÇ 31000000000000100
ÖÇ 41000000000000110
ÖÇ 51100000000000110
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^