Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSO304 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 3 6 3
Dersin Amacı
Beden eğitimi derslerine ve sportif antrenmanlara yönelik eğitsel oyunlar ile ilgili eğitimcilik bilgi,deneyim ve becerilerinin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. NUSRET RAMAZANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Oyuna dayalı öğrenme ve performansı ölçme ve değerlendirmesini yapabilir.
2 Bireysel ve grup uygulamalarında karşılaşacağı sorunları çözebilir.
3 Değişik araç ve gereçleri kullanarak sportif becerileri geliştirebilir.
4 Oyun yolu ile fiziksel parametreleri geliştirebilir.
5 Eğitsel oyunlarla ile ilgili kavramları Bilir ve kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Oyunun tanımı, amaçları ve felsefi dayanakları, sınıf içi örnek oyun uygulamaları
2 Oyunun öğeleri,sınıf içi örnek oyun uygulamaları
3 Çocuk veoyun: okul öncesi ve ilköğretim çocuklarına yönelik örnek oyun uygulamaları
4 Oyunların gelişim öğelerine etkileri: ilköğretim çocuklarına yönelik örnek oyun uygulamaları
5 Oyunların çocuk gelişimi üstündeki etkileri: Açık alanda uygulanan örnek oyun uygulamaları
6 Oyunların sınflandırılması: Açık alanda uygulanan örnek oyun uygulamaları
7 Oyunun kuramları: Açık alanda uygulanan örnek oyun uygulamaları
8 Ara sınav için hazırlık çalışmaları
9 Ara sınav
10 Eğitsel oyunların kullanım alanları: Spor saonlarında uygulanan örnek oyun uygulamaları
11 Beden Eğitimi derslerinde uygulanan oyunlar: Spor saonlarında uygulanan ör. oyun uyg.
12 Eğitsel oyunlar ile sportif oyunlar arasındaki farklılıklar: Sportif branşlara özgü ör. oyun uygulamaları
13 Açık alan oyun uygulamaları ( Öğretmen aday uygulamaları)
14 Spor salonu oyun uygulamaları ( Öğretmen aday uygulamaları)
15 Açık alan oyun uygulamaları ( Öğretmen aday uygulamaları)
16 Spor salonu oyun uygulamaları ( Öğretmen aday uygulamaları)
17 Bitirme sınav için hazırlık çalışmaları
18 Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
salonda oyun uygulamaları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, örnek olay yöntemi ve bireysel çalışma yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
Alan Çalışması 1 14 14
Toplam 7 72 86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11020000000000000
ÖÇ 20001000000000000
ÖÇ 30100000000000000
ÖÇ 40000100023000000
ÖÇ 50000000100200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^