Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 6 5
Dersin Amacı
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SİBEL ÇOBAN
Öğrenme Çıktıları
1 5.Ülkemizin müzik sanatı ve müzik eğitimindeki gelişimi ile ilgili süreci ve Ulu Önder Atatürk’ün bu süreçteki katkılarını bilir ve yorumlar.
2 4.Müzik öğretmenliği mesleğinde İlköğretim okullarında kullanabileceği ders kitapları ve yardımcı kaynak kitapları tanır.
3 3.Müzik öğretmenliği mesleğinde öğretmekle yükümlü olacağı ders konularını öğrenme basamaklarına göre nasıl öğreteceğini bilir.
4 2.İlköğretim Okulları Müzik Dersi Öğretim Programının (8 yıllık) amaçlarını ve kapsamını bilir.
5 1.Okul müzik eğitiminde kullanılmış olan tarihsel öğretme yöntemlerini bilir ve günümüzdeki kullanılışlarına göre yorumlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Müzik özel öğretim yöntemlerinin tanımlanması. Buna bağlı olarak müzik öğretmeni adaylarına, çocuklara müziğin temel elemanlarını öğretmede ve çocukların müzik yoluyla eğitiminde kullanılması gereken temel yaklaşımların metot ve yöntemlerin tarihsel kronoloji sıralamasıyla tanıtılması. İlk ve ortaöğretim müzik dersinin genel ve özel amaçlarının öğretilmesi. Programda yer alan ünite konularının sınıf ve devrelere göre incelenmesi. Müzik eğitimi ilkelerine bağlı kalınarak “kolaydan zora- basitten karmaşığa” var olan metot, yöntem ve yaklaşımlarla ilk ve ortaöğretim müzik eğitimi programları arasında ilişki kurularak müziğin nasıl öğretileceğinin öğretilmesi. Örnek müzik dersi uygulamalarının yapılması. Okullarımızda çocuk müzik eğitiminde kullanılan ve kullanılabilecek olan şarkı ve çalgı müziği dağarcığının tanıtılması. Müzik eğitiminde kullanılan ders kitaplarının incelenmesi. Çocuklara öğretilecek şarkıların ve çalgı müziklerinin tür ve çeşitlerinin öğretilmesi. Öğretmek için seçilecek olan şarkıların sahip olması gereken niteliklerinin öğretilmesi. Öğretme materyali olarak seçilecek olan şarkılarda dikkat edilecek özelliklerin belirlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İstiklal marşının güfte ve besteleniş öyküsü. • Osmanlı imparatorluğu döneminde Milli Marş konusunun çözümlenmesi • Atatürk’ün Güzel sanatlar, özellikle müzik hakkında görüşleri.
2 Rakamlamalı Müzik Öğretim Yöntemi, Harflemeli Müzik Öğretim Yöntemi, Grafiklemeli Müzik Öğretim Yöntemi
3 Renklemeli Müzik Öğretim Metodu, Canlandırma Yoluyla Müzik Öğretim Metodu
4 İlköğretim Kurumlarında müzik dersinin genel amaçları ve ders konuları
5 Okul müzik eğitiminde kullanılan şarkıların çeşitleri, Okul müzik eğitiminde kullanılan şarkıların nitelikleri ve okullara uygun şarkı dağarcığı
6 Müzikli Oyunlar ve Danslar konusunu öğretme yöntem ve materyalleri.
7 “Sesin Yüksekliği, Gürlüğü, Tınısı, Ses yüksekliklerinin Yazımı” konularını öğretme yöntem ve materyalleri.
8 Ders Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Müzikal Biçimler Tekrar ve Kontrast konusunu öğretme yöntem ve materyalleri.
11 “Müzikte Hız” konusunu öğretme yöntem ve materyalleri.
12 “Müzikte Ritm, Ezgi” Ünitesinin, “Tam, yarım, iki tam nota ve tam sus” konularını öğretme yöntem ve materyalleri.
13 “Müzikte Ritm, Ezgi, Ölçü” Ünitesini, öğretme yöntem ve materyalleri.
14 “Müzikte Gürlük” Ünitesini öğretme yöntem ve materyalleri.
15 Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
16 Ş. Aydın İlköğr. 6., 7. ve 8. Sınıf ve S. Akkaş 6., 7., 8. Meltem Çam- H. Yıldız İlköğr. 6., 7. ve 8. Sınıf Müzik Ders kitaplarının incelenmesi.Sınıf Müzik Ders kitaplarının incelenmesi.
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doç. Dr. Sibel Çoban "Music Teaching Methods for Music Teacher Candidates" Textbooks
Elementary Schools Music Lesson Books
Mahiye Morgül "How to Teach Music" Yurtrenkleri Publishers
Secondary Schools Music Lesson Books
YÖK- The World Bank Music Teaching
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Örnekleme, Analiz etme,Teknik çalışma, Karşılaştırma, Seminer Hazırlığı, Performans
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 10 10
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 2 14 28
Araştırma Sunumu 2 14 28
Diğer 2 14 28
Toplam 9 66 122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13223232223223200
ÖÇ 22333233322333200
ÖÇ 33332333233223300
ÖÇ 42233323323332300
ÖÇ 53223332233233300
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^