Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OKL403 Araştırma Projesi I Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma becerileri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. OZANA URAL
Öğrenme Çıktıları
1 Bir araştırmayı değerlendirir. PÇ6
2 Okul öncesi döneme özgü bir araştırmayı eleştirir. P.Ç.6
3 Araştrımanın bilimsel alt yapısını oluşturur. P.Ç.6
4 Okul öncesi döneme özgü bir araştırma planlar. P.Ç.6
5 Okul öncesi döneme özgü bir araştırma planlar. P.Ç.6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlaştırılması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili uygulama, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlaştırma, araştırmanın sunumu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 okul öncesi döneme özgü bir araştırma konusu belirlenmesi
2 araştırma planın hazırlanması
3 araştırmaya yönelik makale ve yayınlarının incelenmesi
4 araştırmaya yönelik makale ve yayınlarının incelenmesi
5 araştırmada kullanılacak materyallerin incelenmesi
6 araştırmanın yapılacağı okul vb. görüşmesi
7 araştırmanın verilerinin toplanması
8 vize
9 araştırmanın verilerinin toplanması
10 araştırmanın verilerinin toplanması
11 araştırmanın verilerinin toplanması
12 araştırmanın verilerinin toplanması
13 araştırmaya yönelik veri girişlerinin yapılması
14 veri analizlerinin yapılması
15 bulguların tartışılması
16 Final
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bu ders farklı konuları içermektedir. Dersin bir kaynakçası yoktur. Her konu için kaynakçalar dersin hocası tarafından belirlenir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
araştırma, tartışma,anlatım, değerlendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Toplam 7 56 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000020000000000
ÖÇ 20000020000000000
ÖÇ 30000020000000000
ÖÇ 40000030000000000
ÖÇ 50000030000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^