Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL445 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin insan anatomisi ve fizyolojisini tanıması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. SOLMAZ SELÇUK
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler, sistemlerdeki biyokimyasal değişimleri yorumlayabilir. P.Ç.9
2 Öğrenciler, sistemlerin günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonlarını açıklayabilir.P.Ç.9
3 Öğrenciler, çeşitli vücut fonksiyonları için sonuç çıkarabilir. P.Ç.9
4 Öğrenciler, sistemlerin yaşamı sürdürebilmedeki öneminin farkına varır. P.Ç.9
5 Öğrenciler, sistemleri açıklayabilir. P.Ç.9.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
İnsan Anatomisi Tanımı, İnsan Fizyolojisinin Tanımı, Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Beslenme, Üriner sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi, Duyu Sistemi, Sistemleri karşılaştırma,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İnsan Anatomisi Tanımı
2 İnsan Fizyolojisinin Tanımı
3 Kardiyovasküler Sistem
4 Solunum Sistemi
5 Sindirim Sistemi
6 Beslenme
7 Beslenme
8 Sınav haftası
9 Üriner sistem
10 Endokrin sistem
11 Sinir sistemi
12 Kas Sistemi
13 İskelet Sistemi
14 Duyu Sistemi
15 Sistemleri karşılaştırma
16 Sınav haftası
17 Final
18
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biyoloji, Campbell, Reece’den çeviren Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Ertunç Gündüz, Prof. Dr. İsmail Türkan
Fizyoloji Ders Kitabı, Prof. Dr. Ahmet Noyan
Prof. Dr. Fatma Şahin’in ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatım, gösteri, soru-cevap, problem çözme, tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Ödev Sunma113
Diğer Sınav112
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Diğer 1 13 13
Toplam 46 60 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000010000000
ÖÇ 20000000020000000
ÖÇ 30000000010000000
ÖÇ 40000000020000000
ÖÇ 50000000010000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^