Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Resim-İş Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
RSO202 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 4 2
Dersin Amacı
Çocuğun kendini ifade etmesinde en önemli projektif (yansıtıcı) araç olarak çocukresimlerinin pedagojik öneminin bilinmesi, çocuğun doğuştan gelen kendidışındaki nesnelerin algılanmasındaki farklı yapılarının bilinmesi, Çocukresimlerinin yetişkinlerden farklı ortak özelliklerinin bilinmesi ve çocuğun 1.5-2yaş döneminden orta öğretim dönemini de kapsayan sanatsal gelişim (çizgisel,grafiksel) basamaklarının örnekler gösterilerek öğrenilmesi bu dersin temelamaçlarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. TAYFUN AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1 Çocukların sanatsal gelişimlerini ortaya koyacak orjinal proje çalışmaları hazırlayabilir, sunabilir.
2 Çocuğun sanatsal gelişiminin temel dinamiklerini ve yönlerini kavrar.
3 Çocuğun karalama evresinden, yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamaklarını araştırır.
4 Çocuk resimlerinin özelliklerini araştırır, uygulamalar yardımı ile tespitlerde bulunur.
5 Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimindeki önemini kavrar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ders içeriğine dair her öğrenci bir proje geliştirecek, sunum yapacak ve yazılı rapor verecektir.
Dersin İçeriği
Sanatta gelişim kuramları, anaokullarında, ilköğretimde, orttöğretimde ve yükseköğretimde sanat eğitimi, sanatta yaratıcılık, resim yoluyla bellek eğitimi, özel eğitimde sanat, sanatın tarihsel anlayış evreleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çocuğun gelişimi ve eğitim psikolojisi
2 Çocuğun sanatsal gelişimi
3 Sanatta gelişim kuramları
4 Anaokullarında sanat eğitimi
5 İlk ve ortaöğretimde sanat eğitimi - proje sunumları
6 Yaratıcılık - proje sunumları
7 Yaratıcılık - proje sunumları
8 Vize haftası
9 Kopya kuramı - proje sunumları
10 Sanatsal ve estetiksel gelişim evreleri - proje sunumları
11 Sanat tarihsel anlayış evreleri - proje sunumları
12 Sanat tarihsel anlayış evreleri - proje sunumları
13 Resim yoluyla bellek eğitimi - proje sunumları
14 Röprodüksiyon ve sanat eğitimi - proje sunumları
15 Perspektif ve sanat eğitimi - proje sunumları
16 Ders çalışma haftası
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kehnemuyi, Z. (2001). Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: YKY Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Yay. San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. İstanbul: İŞ Bankası Yay. Yavuzer, H. (2003). Resimleriyle Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Çoklu zeka kuramı ışığında ve sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi ve sanat eğitimi alanlarından yararlanılarak sanat eleştirisine dair müfredat geliştirme ve yeni uygulama-öğretme önerileri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Proje Savunması140
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Proje 1 3 3
Toplam 5 29 43
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12323232233131222
ÖÇ 23233333222233322
ÖÇ 32223323233123333
ÖÇ 43123323333323322
ÖÇ 51333322333233232
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^