Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSB130 Uygarlık Tarihi Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz,Mezopatamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint,Orta Amerika (Aztek-İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika).
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi NERMİN ÖZCAN ÖZER
Öğrenme Çıktıları
1 Yunan ve Roma sanatının özelliklerini bilir.
2 Uygarlık tarihindeki önemli gelişmeler ve olayları öğrenir.
3 Mısır uygarlığının özelliklerini bilir
4 Uygarlığın temel taşlarını öğrenir
5 uygarlık ve kültür kavramlarını bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Uygarlık kavramı, geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz-Mezopotamya-Mısır-Uzakdoğu-Hint-Orta Amerika-Orta Asya Bozkır ve Batı Medeniyetleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Uygarlık Kavramı
2 Uygarlık ve Kültür Kavramları
3 Tarih Öncesi Dönemler
4 Tarih Dönemleri
5 Uygarlığın Temel Taşları
6 İlkçağ Uygarlıkları
7 Akdeniz Uygarlıkları
8 vıze haftası
9 Mezotopotamya Uygarlıkları
10 Mısır Uygarlığı
11 Uzak Doğu Uygarlıkları
12 Hint Uygarlığı
13 Batı Uygarlığı
14 Orta Asya Bozkır Uygarlıkları
15 Uygarlık Tarihinde Önemli Gelişmeler ve Olaylar
16 Çalışma haftası
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aytaç, İsmail. (Editör) "Uygarlık Tarihi", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2007
Mülayim, Selçuk. "Aklın İzleri", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2006
Strauss, Claude Levi. "Irk, Tarih ve Kültür", Metis Yayınları, İstanbul, 1997
Şenel, Alaattin. "İlkel Topluluktan Uygar Topluma", Bilim ve Sanat, Ankara, 1995
Tanilli, Server. "Uygarlık Tarihi", Alkım Kitabevi,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatma, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav162
Quiz125
Ödev Sunma213
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Toplam 7 84 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000000003010000
ÖÇ 21020000000010000
ÖÇ 31000000001010000
ÖÇ 41000000200010000
ÖÇ 51000000001010000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^