Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar; fen alanlarında düşünme ve öğrenme; bilişsel gelişim ve fen eğitimi; temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama; soru sorma teknikleri; öğretim modelleri; fen öğretimi ve araçlarını geliştirme ve kullanma; bilimsel bilgi; kavramsal yaklaşım; bilimsel yöntem; süreç yaklaşımı konularında öğrencilerin yetenek ve becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. GÖNÜL SAKIZ
Öğrenme Çıktıları
1 Sözel ve iletişim becerileri yüksektir.
2 Öğretmen adayı yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme becerilerine sahiptir.
3 Öğretmen adayı bilim ve teknolojiye karşı pozitif bir tutum gösterir ve çevresindekileri de pozitif tutum geliştirme konusunda teşvik eder.
4 Öğretmen adayı, Fen ve Teknoloji dersinin öğretimine yönelik bütün öğretim yöntem ve materyallerinin bilir ve uygular.
5 Öğretmen adayı fen ve teknoloji öğretimine yönelik temel öğrenme teorilerini bilir ve uygular
6 Fen ve Teknoloji eğitimine yönelik temel kavramları bilir.
7 Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar; fen alanlarında düşünme ve öğrenme; bilişsel gelişim ve fen eğitimi; temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama; soru sorma teknikleri; öğretim modelleri; fen öğretimi ve araçlarını geliştirme ve kullanma; bilimsel bilgi; kavramsal yaklaşım; bilimsel yöntem; bilimsel süreç yaklaşımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Derse giriş, kaynakların tanıtımı, programdaki temel değişiklikler, içeriği ve vizyonu. Yapılandırmacı yaklaşımın tanımı, önemi ve örneklendirilmesi.
2 Fen Bilimleri ve fen eğitimi nedir? Bilimin ve bilimsel düşüncenin nitelikleri. Fen ve teknoloji öğretiminin amaçları.
3 Eğitimde Program Geliştirme. Öğrenme, öğretim, ve öğretme kavramlarının incelenmesi.
4 Öğrenme Kuramları: Jean Piaget and Lev Vygotsky.
5 Öğrenme Kuramları: Jerome Bruner, David Ausubel, and Robert Gagne.
6 Çoklu zeka kuramı, Yapılandırmacı öğrenme kuramlarının sınıfta uygulanma modelleri: 5E, 7E Modeli
7 Kavram öğretimi ve teknikler; kavram ağları, zihin ve kavram haritaları
8 Beyin fırtınası; Kavramsal değişim metinleri
9 vize haftası
10 Anlam çözümleme tablosu, V diagramı, bulmaca, analoji.
11 Bilimsel problem çözme teknikleri, Proje yöntemi
12 Öğretim yöntemleri; Grup-sınıf tartışması, işbirlikli öğrenme
13 Öğretim yöntemleri; Buluş, beyin fırtınası, parçalı öğrenme
14 Öğretim yöntemleri; Problem çözme, örnek olay, rol oynama, drama, oyun
15 Öğretim yöntemleri; Gösteri, deney, gezi, gözlem.
16 Öğretim yöntemleri; laboratuar yaklaşımları ve laboratuvarda güvenlik, Genel Değerlendirme
17 Çalışma/Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, K. Ü. (2007). Aktif öğrenme (9. baskı). İzmir: Biliş Yayınları. (seçmeli)
Çepni, S. (2007). Kuramdan uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (6. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum ve tartışma; kavram haritaları; beyin fırtınası; analojiler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 3 36
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Toplam 26 60 104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12010002000300000
ÖÇ 23000020000000000
ÖÇ 32020330320200000
ÖÇ 42020333330100000
ÖÇ 50000000000100000
ÖÇ 62020002020000000
ÖÇ 70002000001200000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^