Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 4 8 4
Dersin Amacı
Birleştirilmiş sınıflar ve birleştirme şekilleri konusunda bilgi ve beceriler kazanarak, birleştirme şekillerine uygun olarak dersleri yürütebilme yeterliği kazandırabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. YÜKSEL AYDIN
Öğrenme Çıktıları
1 Birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme süreçlerini etkili bir biçimde uygular.
2 Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin planlanmasını yapar.
3 Birleştirilmiş sınıflarda kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntem-tekniklerini kavrar.
4 Birleştirilmiş sınıflarda öğretme yöntem ve tekniklerini kavrar.
5 Birleştirilmiş sınıf uygulaması hakkında genel bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Öğretim şekilleri ve birleştirilmiş sınıf kavramı
2 Birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler
3 Öğretim programı yapısı
4 1, 2, 3, 4 öğretmenli birleştirilmiş sınıflar
5 Yıl üniteleri/temaları (A devresi 1.2.3. yıl temaları; B devresi 1.2. yıl üniteleri)
6 Öğretmenli dersler
7 Kendi kendine çalışma saatleri
8 Vize haftası
9 Öğrenme öğretme sürecinin planlanması
10 Birleştirilmiş sınıflarda öğretim model, strateji, yöntem ve teknikleri
11 Birleştirilmiş sınıflar yönetimi
12 Birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme
13 Birleştirilmiş sınıflarla ilgili güncel haber ve görsel sunumlar
14 Birleştirilmiş sınıflı okul gözlemleri ve değerlendirmesi
15 Birleştirilmiş sınıflı okul gözlemleri ve değerlendirmesi
16 Çalışma haftası
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDIN, Yüksel. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim (Ders Notu). İstanbul, 2008.
BİNBAŞIOĞLU, Cavit. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Anı Yayıncılık, Ankara, 1999.
DOĞAN, Ahmet R. Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim. Uzun Yayıevi, Mersin, 2003.
KÖKSAL, Kemal. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Pegema Yayıncılı, Ankara, 2005.
ŞAHİN, Çavuş (Ed.). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, gösteri, beyin fırtınası, balık kılçığı, gözlem
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Alan Çalışması 1 14 14
Toplam 7 84 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10300000101000000
ÖÇ 20000110300000000
ÖÇ 30000101030000000
ÖÇ 40001311100000000
ÖÇ 50001333300000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^