Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ISB243 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Bilimsel araştırmaya özgü temel akımları, paradigmaları ve kavramları (pozitivizm, hipotez, değişken, ölçme, ölçek vs.); bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini (araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, literatür taraması, araştırma deseninin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırma bulgularının raporlaştırılması) öğrencilere kavratmak; araştırma projesi vasıtasıyla bilimsel araştırmanın değişik boyutlarına ilişkin öğrencilerin becerilerinin ve eleştirel bakış açılarının gelişmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. KAYA YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 bir bilimsel araştırma raporunu olumlu ve olumsuz yönleri açısından değerlendirir
2 bilimsel araştırmaya karşı olumlu bir tutum geliştirir ve açık görüşlü bir kişi olmanın önemini takdir eder
3 araştırma projeleri vasıtasıyla bilimsel araştırmanın değişik boyutlarına ilişkin bilgi, beceri ve eleştirel bakış açısı geliştirir
4 bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini (araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, literatür taraması, araştırma deseninin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırma bulgularının raporlaştırılması) bilir ve uygulamaya geçirir
5 bilimsel araştırmaya özgü temel akımları, paradigmaları ve kavramları (pozitivizm, hipotez, değişken, ölçme, ölçek vs.) bilir ve açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmaya giriş & Bilimsel araştırmanın temelleri
Bilimsel yaklaşımlar (pozitivizm & nitel yaklaşım; yorumlayıcı & nicel yaklaşım)
Bilimsel araştırmada temel kavramlar
Araştırma konusu ve probleminin seçimi
Eleştirel kaynak incelemesi
Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket & Gözlem
Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Mülakat & Dökümanlar
Araştırmada ölçme ve ölçekler
Örneklem ve örneklem türleri
Nicel ve nicel veri analizi
Araştırma raporunun hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilimsel araştırmaya giriş & Bilimsel araştırmanın temelleri
2 Bilimsel yaklaşımlar (pozitivizm & nitel yaklaşım; yorumlayıcı & nicel yaklaşım)
3 Bilimsel araştırmada temel kavramlar
4 Araştırma konusu ve probleminin seçimi
5 Eleştirel kaynak incelemesi
6 Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket & Gözlem
7 Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Mülakat & Dökümanlar
8 Ders çalışma haftası
9 Arasınav
10 Araştırmada ölçme ve ölçekler
11 Örneklem ve örneklem türleri
12 Nicel ve nicel veri analizi
13 Araştırma raporunun hazırlanması
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Proje sunumları ve değerlendirme
16 Proje sunumları ve değerlendirme
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Büyüköztürk, Ş. ve Diğerleri. Pegem Akademi, Ankara, 2008.
Qualitative and Quantitative Research Articles Published in Educational or Social Scienes Journals
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2005
Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntemi teknik ve ilkeler. Balcı, A. Pegem Akademi, Ankara, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Proje-temelli (Öğrenme) Öğretim, Bireysel Proje, Sunuş Yoluyla Öğretim (Anlatım), Soru-Cevap, Tartışma, Slayt (PowerPoint) Gösterimi, Öğretmen Sunumu, Öğrenci Sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Proje Savunması140
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Proje 1 50 50
Araştırma Sunumu 1 2 2
Alan Çalışması 1 10 10
Toplam 6 86 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10300001000000000
ÖÇ 20300001000000000
ÖÇ 30300001000000000
ÖÇ 40300001000000000
ÖÇ 50300001000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^