Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Tarih Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAR381 Yeniçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Osmanlı tarih kaynaklarının ortaya çıkışı, ilk yazılan eserler, kronolojik düzen içersinde Osmanlı tarihçileri ve eserlerinin tanıtımı, müelliflerin birbirlerinden yararlanma biçimleri, Osmanlı tarih yazıcılığındaki gelişmeler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NECDET ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar
2 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler
3 Mezunlar, Uygarlığın doğuşu gelişimi ve uygarlıklar hakkında temel bilgileri ve Türkçe ve diğer dillerde yazılmış kaynakları öğrenirler
4 Mezunlar, tarih metodolojisine ait eserlerin yanı sıra Türk ve Dünya tarihine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
5 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kuruluştan II. Murad devrine kadar Osmanlı Tarihi Kaynakları, II. Murad Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları, Mehmed (Fatih) Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları, II. Bayezid Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları, Yazarı bilinen Tevârih-i Âl-i Osman’lar hakkında sınıfta tartışılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı, tanıtımı ve önemi.
2 Kuruluştan II. Murad devrine kadar Osmanlı Tarihi Kaynakları.
3 II. Murad Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları .
4 Mehmed (Fatih) Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları.
5 II. Bayezid Devri Osmanlı Tarihi Kaynakları.
6 Yazarı bilinen Tevârih-i Âl-i Osman’lar.
7 Anonymus Tevârih-i Âl-i Osmans
8 Ara sınav hazırlık
9 Ara sınav
10 Anonim Tevârih-i Âl-i Osman’lar.
11 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kaynakları.
12 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kaynakları.
13 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
14 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
15 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
16 Resmî Tarihçilik: Vak‘anüvis Tarihleri.
17 Final sınavı hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fr. Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. C. Üçok, Ankara 1982. Necdet Öztürk, “Fatih Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığındaki Gelişmeler”, Fatih Sempozyumları (2005-2006), I-II, Tebliğler, İstanbul 2007, s. 172-177. Necdet Öztürk, “II. Bayezid Devri Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri”; Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), haz. N. Öztürk, İstanbul 2000 (Giriş Kısmı). Necdet Öztürk, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı Üzerine”, Osmanlı/Bilim, Ankara 1999, VIII, 247-256. Necdet Öztürk, Kuruluş’tan II. Bayezid Devrine Kadar Osmanlı Tarih Kaynakları: Düstûrnâme-i Enverî, İstanbul 2003 (Giriş Kısmı).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunuş yoluyla öğretme, soru cevap etkinlikleri, kütüphane çalışması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 6 62 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13001010020000000
ÖÇ 23000110000000000
ÖÇ 33000010000100000
ÖÇ 42000010000000000
ÖÇ 50000010000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^