Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TDE124 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Eski ve yeni edebiyat kuramlarını bilme. Buna göre eserleri yorumlaya bilme. Türk edebiyatının dönemlerini tanıma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. CENGİZHAN YURDANUR
Öğrenme Çıktıları
1 Türk edebiyatının dönemlerini tanıma.
2 Eski ve yeni edebiyat kuramlarını bilme
3 Mesleki bilgileri alanda uygulayarak tecrübe kazanmak.
4 Türk ve dünya edebiyatı ile ilgili gerekli alan bilgisine sahip olmak.
5 Öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanma becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Edebiyat,kavramı,konusu,alanı
2 Edebiyata temel teşkil eden olaylar ve sonuçlar
3 Edebiyat akımları ve buna bağlı örnek eserler
4 Sistematik edebiyat araştırmaları
5 Edebiyat Teorileri
6 Eski Türk Edebiyatının nazım şekilleri ve türleri
7 Yeni Türk Edebiyatının nazım şekilleri ve türleri
8 çalışma haftası
9 ara sınav
10 Türk Halk Edebiyatının nazım şekilleri ve türleri
11 Batı Edebiyatının nazım şekilleri ve türleri
12 Vezin ve kafiye çeşitleri
13 Hece vezni ve özellikleri
14 Aruz vezni ve özellikleri
15 Aruz vezni ve özellikleri
16 Yöntem Açısından Edebiyat İncelemesi
17 çalışma haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Berna Moran, Edebiyat Kuramları, İst., 2005 Cem Dilçin,Türk Şiir Bilgisi, Ankara, 1992 Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri I,II.,İst. 2007 Edebiyat bilgi ve Kuramları, Editör: Kemal YÜCE, Lisans Yay. İst. 2009 Rauf Mutluay,100 Soruda Edebiyat Bilgileri, İst., 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Kaynak kitaplar, makaleler Değerlendirme yöntemi: Seminer ve sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 24 48
Ara Sınav Hazırlık 1 22 22
Final Sınavına Hazırlanma 1 24 24
Diğer 1 10 10
Toplam 5 80 104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222111222222300
ÖÇ 22222111321122200
ÖÇ 32222221222211100
ÖÇ 42222121111121200
ÖÇ 52222121111111200
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^