Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Mezun olacak öğretmen adaylarına Türkçe öğretimi metot ve tekniklerini kavratmak .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. İBRAHİM SEVİNÇ
Öğrenme Çıktıları
1 Farklı yöntemleri kullanabilme becerisi
2 Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıfta kullanabilme becerisi.
3 Bilgiyi oluşturan, bilgiye ulaşma yollarını öğreten eğitim anlayışına sahip olmak
4 Anlaşılır, akıcı ve güzel konuşabilmek
5 Araştıran, düşünen, yeni fikirler üretebilen kişiler yetiştirmeği kendisine ilke edinmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dil öğretiminin temel kavramları
2 Dil öğretiminin temel kavramları
3 Dil öğretiminin temel kavramları
4 Konu alanı öğretim yöntemleri ve süreçleri
5 Konu alanı öğretim yöntemleri ve süreçleri
6 Konu alanı öğretim yöntemleri ve süreçleri
7 Konu alanı öğretim yöntemleri ve süreçleri
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretim yöntemlerine uygulanması
11 Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretim yöntemlerine uygulanması
12 Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretim yöntemlerine uygulanması
13 Konu alanı ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi
14 Konu alanı ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi
15 Konu alanı ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi
16 Konu alanı ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi
17 Ders çalışma haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erdal Ceyhan ve Birol Yiğit, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Anı Yayıncılık, 2003 Fuat Baymur, Türkçe Öğretimi, Tan Matbaası, İstanbul, 1959. Özcan Demirel, Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin, PegemA Yay Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Düz anlatım, beyin fırtınası, tartışma, soru-cevap, eleştirel bakış.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 36 36
Diğer 1 30 30
Toplam 5 108 122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12233212113221200
ÖÇ 23332211133221200
ÖÇ 33111332123131100
ÖÇ 43233112221313100
ÖÇ 51213113332123200
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^