Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OZE204 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Matematik öğretimi ile ilgili temel bilgileri kavrar, normal gelişim gösteren ve zihin engelli çocukların matematik öğrenme özelliklerini karşılaştırır ve yorumlar. Zihin engelli çocuklara matematik öğretim programı düzenler, çocuğun özelliklerine uygun bireysel olarak uyarlama yapar ve programını değerlendirir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi OKTAY SARI
Öğrenme Çıktıları
1 Zihin engelli çocuğa uygun olan bir ders programını değerlendirir
2 Zihin engelli çocuğa uygun olan bir ders program oluşturur
3 Uygulama sonuçlarını normal gelişim gösteren çocukların öğrenme özellikleri ile karşılaştırır
4 Matematik öğretimi için gerekli ölçüt bağımlı testlerin materyallerini hazırlar
5 Matematik öğretimi için gerekli ölçüt bağımlı testleri hazırlar
6 Zihin engelli bir çocuğun matematik öğrenmesi için gerekli olan önkoşulları listeler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Matematik tarihi, zihin engelli çocuklarda matematik öğretiminde zorluklar, temel matematik kavramlarının sunumu, doğrudan öğretim yöntemine göre öğretim(örnek sunumlar), basamaklandırılmış yönteme göre öğretim, basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme, basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme, basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama, dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Matematik tarihi
2 Zihin engelli çocuklarda matematik öğretiminde zorluklar
3 Temel matematik kavramlarının sunumu
4 Doğrudan öğretim yöntemine göre öğretim(örnek sunumlar)
5 Basamaklandırılmış yönteme göre öğretim
6 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme
7 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme
8 Ara Sınav
9 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
10 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
11 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
12 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
13 Basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama
14 Dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim
15 Dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim
16 Dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Okun,S ve Uçar,Z. İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi.Maya Akademi Yayın Dağıtım
Yıkmış, A. Matematik Öğretimi. Kök Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tartışma,Yorumlama,Eleştirel Düşünme,Rapor Hazırlama ve Sunma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 16 64
Uygulama/Pratik 1 4 4
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 9 9
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 2 2
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 1 1
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 9 9
Ev Ödevi 5 9 45
Araştırma Sunumu 1 10 10
Toplam 16 66 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11333132112111110
ÖÇ 21331332113311110
ÖÇ 31333133110010000
ÖÇ 41333332100100100
ÖÇ 53333332112100000
ÖÇ 63333321131001000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^