Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OZE207 Özel Eğitimde Drama Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
Eğitici dramanın kuramsal temellerinin, yararlarının ve özel eğitimde uygulamada dikkat edilecek noktaların,engelli çocuklar için farklı drama örneklerinin bilgisini edinme.
Öğrenme Çıktıları
1 Özel gereksinimli çocuklar için eğitici drama oyunu örnekleri geliştirir
2 Eğitici drama oyunu örneklerini uygular
3 Eğitici dramanın özel gereksinimli çocuklar için yararlarını yorumlar
4 Eğitici dramada uygulamada dikkat edilecek hususları açıklar
5 Eğitici dramanın kuramsal temellerini açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Eğitici drama teriminin tanımı ve anlamı, eğitici dramanın önemini artıran gelişmeler, Özel Eğitimde eğitici dramanın önemi,yararları , dramada öğrenme tipleri, eğitici dramada derin dayalı öğrenmeye dayalı öğrenme. Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler, Farklı ortamlarda drama çalışmaları, Engelliler için eğitici drama örneklerinin geliştirilmesi, İletişim becerilerinin kazandırılmasında eğitici drama, İletişim becerilerinin kazandırılmasında eğitici drama, Değerler eğitiminde eğitici drama ve örnekler, Sorun çözme ve eğitici darma örnekleri ve genel değerlendirme yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eğitici drama teriminin tanımı ve anlamı,benzer terimlerden farkları.
2 Günümüzde eğitici dramanın önemini artıran gelişmeler
3 Eğitici drama öğretmeninin nitelikleri
4 Özel Eğitimde eğitici dramanın önemi,yararları , dramada öğrenme tipleri
5 Eğitici dramada derin dayalı öğrenmeye dayalı öğrenme. Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler
6 Eğitici dramada tartışma yöntemi ve farklı soru sorma biçimleri
7 Eğitici dramanın değerlendirilmesi.Engellilerle eğitici drama uygulamalarında dikkat edilecek noktalar
8 Ara Sınav
9 Gerçek ortamda drama
10 Müzede drama çalışmaları
11 Yaratıcılığın desteklenmesi için eğitici drama örnekleri
12 Engelliler için eğitici drama örneklerinin geliştirilmesi
13 İletişim becerilerinin kazandırılmasında eğitici drama
14 Değerler eğitiminde eğitici drama ve örnekler
15 Sorun çözme ve eğitici darma örnekleri.
16 Genel Değerlendirme
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gordon, T. (1993). Etkili Öğretmenlik Eğitimi (Çev. E. Aksay ve B. Özkan). İstanbul: Ya-Pa Yay.
Önder, A. ( 1999). Eğitici Darmanın Doğru Olarak Uygulanması, Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, İstanbul: Ya-Pa, Yay.
Önder, A. (2003). Eğitici Darama Uygulamaları, İstanbul: Morpa Kültür Yay.
Önder, A. (2008). Zihinsel Engellilerle Eğitici Drama, İstanbul: Morpa Kültür Yay.
San, I. (1994). Drama Öğretim Bilgisi, Çağdaş Drama Derneği: Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tartışma,Yorumlama,Eleştirel Düşünme,Rapor Hazırlama ve Sunma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 15 3 45
Uygulama/Pratik 4 5 20
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Toplam 21 18 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000000023000000
ÖÇ 20120003000000000
ÖÇ 30000201000000000
ÖÇ 40030230000000000
ÖÇ 50020330100000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^