Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OZE303 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi Zorunlu 3 5 6
Dersin Amacı
Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. OKTAY SARI
Öğrenme Çıktıları
1 Günlük yaşam ve sosyal beceri programlarına materyal hazırlar
2 Zihin engelli çocuğa uygun olan bir günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur
3 Zihin engelli çocuk için hazırlanmış günlük yaşam ve sosyal beceri programlarını yorumlar
4 Normal gelişim gösteren çocuklarla zihin engelli çocukların beceri öğrenmedeki özelliklerini karşılaştırır
5 Günlük yaşam ve sosyal becerileri sınıflandırır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Özbakım, günlük yaşam ve sosyal Becerilerin Tanımları, özbakım becerileri, önkoşul becerileri ve özbakım becerileri türleri, tuvalet eğitimi, psikolojik ve sosyal önemi, otistik ve zihin engelli çocuklara tuvalet eğitimi, diğer özbakım becerileri öğretim teknikleri, sosyal beceriler tanımı, kuramlar ve yaklaşımları, sosyal beceriler öğretim teknikleri, örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Özbakım, Günlük Yaşam ve Sosyal Becerilerin Tanımları
2 Özbakım becerileri, önkoşul becerileri ve özbakım becerileri türleri
3 Tuvalet eğitimi, psikolojik ve sosyal önemi
4 Otistik ve Zihin Engelli çocuklara tuvalet eğitimi
5 Otistik ve Zihin Engelli çocuklara tuvalet eğitimi
6 Diğer özbakım becerileri öğretim teknikleri
7 Sosyal beceriler tanımı, kuramlar ve yaklaşımları
8 Ara Sınav
9 Sosyal beceriler tanımı, kuramlar ve yaklaşımları
10 Sosyal beceriler öğretim teknikleri
11 Sosyal beceriler öğretim teknikleri
12 Sosyal beceriler öğretim teknikleri
13 Örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma
14 Örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma
15 Örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma
16 Örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Etkinliklerle Sosoyal Becerileri Öğretimi,Avcıoğlu,H
İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi(öğretmen el kitabı) Akkök,F.1999
Zihin Engellilere Beceri öğretimi. Varol,N. Kök Yayıncılık .2006
Zihin Engellilere Ev İçi ve Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretimi. Cavkaytar, A.Kök Yayıncılık .2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tartışma,Yorumlama,Eleştirel Düşünme,Rapor Hazırlama ve Sunma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Uygulama/Pratik 2 5 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 7 7
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Ev Ödevi 1 9 9
Araştırma Sunumu 1 18 18
Toplam 13 103 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12200000000000000
ÖÇ 20300000100010020
ÖÇ 31333230010100100
ÖÇ 40033002001202000
ÖÇ 50000302000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^