Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OZE401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I Zorunlu 4 7 6
Dersin Amacı
Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları, çeşitli öğretim teknolojilerini tanımlar. Öğretimde kullanılacak araç, gereç ve yöntemleri açıklar. Etkili materyal kullanımı için gerekli yorumları yapar. Çocukların seviyelerine uygun araç gereçleri düzenler ve çocuğa uygun olarak uyarlar, uygulama ve değerlendirme yapar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ÖZCAN KARAASLAN
Öğrenme Çıktıları
1 Eğitim öğretimde kullanılan farklı öğretim teknolojilerini açıklar
2 Öğretim materyali hazırlamadaki tasarım özelliklerini kategorize eder
3 Öğretim materyali hazırlama ilkelerini tanımlar
4 Zihin engelli öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim materyallerini sınıflandırır
5 Öğretim materyallerinin öğretimdeki yeri ve önemini tanımlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Eğitim-öğretim alanında gözlenen değişimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlaşılması, Öğretim materyalinin tanıtımı ve temel kavramları, Öğretim teknolojileri ve öğrenme-öğretme ortamlarındaki iletişim süreci arasındaki ilişki, Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması, Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlaşılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması, Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflama, Öğretim ortamlarında kullanılan görsel araç-gereçler, Öğretim ortamlarında kullanılan eşitsel araç-gereçler, Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli çoklu ortam sistemleri, Öğretim materyallerinin öğretim ortamındaki işlevleri, Öğretim materyallerinin özel eğitimdeki kullanımı, Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik materyal örnekleri, Zihin engelli çocuklara yönelik materyal örnekleri, Görme ve işitme engelli çocuklara yönelik materyal örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eğitim-öğretim alanında gözlenen değişimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlaşılması
2 Öğretim materyalinin tanıtımı ve temel kavramları
3 Öğretim teknolojileri ve öğrenme-öğretme ortamlarındaki iletişim süreci arasındaki ilişki
4 Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması
5 Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlaşılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması
6 Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflama
7 Öğretim ortamlarında kullanılan görsel araç-gereçler
8 Ara Sınav
9 Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçler
10 Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli çoklu ortam sistemleri
11 Öğretim materyallerinin öğretim ortamındaki işlevleri
12 Öğretim materyallerinin özel eğitimdeki kullanımı
13 Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik materyal örnekleri
14 Zihin engelli çocuklara yönelik materyal örnekleri
15 Görme engelli çocuklara yönelik materyal örnekleri
16 İşitme engelli çocuklara yönelik materyal örnekleri
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirel, Ö. ve Eralp Altun ( 2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara Pegem –A Yayınları
Halis, İ. ( 2002).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık
Koşar, E. ve diğerleri . ( 2004) . Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem –A Yayınları.
Yalın, H.İ. ( 2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum hazırlama, doğrudan öğretim, ödev hazırlama, soru-cevap, beyin fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 10 140
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 2 2
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam 18 20 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000101000000000
ÖÇ 22010100000000000
ÖÇ 30000100000100000
ÖÇ 40000200000000000
ÖÇ 51000002000001000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^